Facebook

Příspěvek (peněžitý) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu příspěvek (peněžitý).

Význam: Peněžitý příspěvek je finanční dar či platba, který je poskytnut někomu jinému.

podpora

Podpora je pomoc nebo přispění, které poskytuje jedna osoba nebo skupina jiné osobě nebo skupině.

posila

Posila je hráč, který se připojuje k družstvu pro vylepšení výkonu nebo pro zvýšení počtu hráčů.

přispění

Přispění je finanční nebo jiný druh podpory nebo spoluúčasti na projektu nebo aktivitě.

záchrana

Záchrana je akce nebo činnost, která má za cíl ochránit nějakou osobu, skupinu nebo věc před zraněním, zničením nebo poškozením.

Podobná synonyma

podpora (veřejná)

Podpora veřejnosti je poskytování finančních, materiálních nebo jiných prostředků k podpoře určitého cíle nebo projektu.

duševní (podpora)

Duševní podpora je pomoc, kterou poskytují odborníci, aby lidem pomohli zvládat jejich emoční a psychické problémy.

mravní (podpora)

Mravní podpora je způsob, jak vyjádřit svou podporu druhým lidem prostřednictvím respektu, soucitu a empatie.

podpora (výzkumu)

Podpora je poskytování podpůrných prostředků a činností, které vytvářejí prostředí pro úspěšné plnění cílů výzkumu.