Facebook

Náklad (finanční) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu náklad (finanční).

Význam: Náklad je finanční částka, kterou musí zaplatit podnik za materiály, energie a služby potřebné k provozu.

vklad <do čeho>

Vklad je peněžní nebo jiná hodnota vložená do finančního ústavu či na účet, která je použita jako základ pro poskytování úvěrů nebo jiných finančních služeb.

Podobná synonyma

uvarovat se <čeho>

Vyvarovat se nebezpečí, rizika nebo škodlivých situací.

zbavovat <čeho>

Zbavovat se: osvobozovat se od čeho nebo se oddělit od čeho.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

naskočit <do čeho>

Naskočit = rychle a bez připravenosti vstoupit do čeho, začít to používat/dělat.

plést se <do čeho>

Plést se znamená míchat se nebo se mezi něčím zamotat, obvykle do něčeho komplikovaného.

být původcem <čeho>

Být původcem je označení pro osobu, která je zodpovědná za vytvoření nebo vznik něčeho.

nalévat <co do čeho>

Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat ve věci, do které se člověk pouští.

získání <čeho>

Získání: dosažení čeho (např. informací, výhod, zdrojů) prostřednictvím úsilí nebo jiných prostředků.

pramenit <z čeho>

Pramenit znamená vycházet, pocházet, odvozovat se z něčeho.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená získávat informace, inspiraci nebo podporu z něčeho.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout cíle, úspěchu nebo výsledku po dlouhém úsilí.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená přesvědčovat někoho, aby se vyhnul či zdržel určitého jednání.

dopřávat <komu čeho>

Dopřávat čemukoli znamená poskytnout něco, co je významné pro užitek, potěšení nebo užitek druhým.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotknout, pracovat s čím, manipulovat s čím.

vyprostit <koho z čeho>

Vyprostit znamená osvobodit někoho z něčeho, osvobodit ho z omezení, z nějakého problému či nesnází.

převzít <co z čeho>

Převzít: vzít na sebe odpovědnost, přijmout něco, čím se zavazujeme plnit.

dotknout se <čeho>

Dotknout se čeho znamená fyzicky nebo metaforicky kontaktovat či se zabývat čímsi.

přidržet se <koho n. čeho>

Držet se čeho/koho: zůstat věrný názoru/činu/osobě, nezměnit jej/ho, dodržet jej/ho.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

hledět si <čeho>

Hledět si: pečlivě dbát na, být pozorný k, dbát na dodržování (něčeho).

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

pustit se <do čeho>

Pustit se do čeho: začít se něčím zabývat, zahájit určitou činnost nebo proces.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vyvinout se, objevit se, vytvořit se.

vzdát se <čeho>

Opustit, přestat se něčeho držet a odevzdat se čemukoliv; ztratit se ve prospěch čehosi jiného.

zařízení <čeho>

Zařízení: předmět, nástroj nebo systém sloužící k provádění konkrétní funkce.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit znamená vzdát se čeho, opustit prostor nebo se vzdálit od něčeho.