Facebook

Dodávat <co k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu dodávat <co k čemu>.

Význam: Dodávat: přidávat nebo dávat něco k něčemu; obvykle znamená poskytovat něco pro potřebu nebo užitek.

zvětšovat

Zvětšovat znamená zvyšovat velikost, množství nebo objem nějaké věci.

rozmnožovat

Rozmnožovat znamená zvětšovat počet organismů stejného druhu, často také šíření jejich genetických vlastností.

znásobovat

Znásobovat znamená množit číslo nebo množství něčeho, zvyšovat jeho velikost nebo počet.

ubírat

Ubírat znamená snížit množství nebo hodnotu.

zrychlovat

Zrychlovat znamená provádět konkrétní činnost rychleji než obvykle.

zvyšovat (rychlost)

Zvyšovat (rychlost) znamená zvýšit tempo nebo rychlost činnosti.

připojovat (vysvětlení)

Připojit znamená fyzické nebo logické propojení dvou systémů nebo sítí.

přikládat <co k čemu>

Přikládat znamená připojovat nebo připojit co k čemu.

přičiňovat

Přičiňovat se znamená angažovat se v něčem, přispívat k výsledku či úspěchu.

Podobná synonyma

přemlouvat <k čemu>

Přemlouvat znamená vyjednávat, prosit o něco naléhavě a vytrvale.

žádost o vysvětlení

Žádost o vysvětlení je požadavek na podrobnosti nebo informace o něčem, co není jasné.

tíhnout <k čemu>

Tíhnout znamená přitahovat se k něčemu nebo někomu.

rychlost

Rychlost je rychlost pohybu nebo fyzikální veličina, která popisuje rychlost změny polohy.

dávat podobu <čemu>

Dávat podobu: Tvořit, modelovat nebo přizpůsobovat tak, aby vytvořil určitou podobu nebo tvar.

přidat <co k čemu>

Přidat: připojit něco k něčemu, přičemž to k něčemu již existuje.

bránit <čemu>

Bránit je chránit před útokem nebo překážkou, ochránit před poškozením nebo ztrátou.

překážet <čemu>

Překážet: zabránit něčemu postoupit nebo dosáhnout cíle; představovat přítěž, která brání činnosti.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená být v jakémsi spojení s čím; tj. mít s něčím/někým vztah.

naslouchat <čemu>

Vnímat, poslouchat a porozumět tomu, co druhý říká, a reagovat na to.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

přinucovat <koho k čemu>

Přinucování je nucení k něčemu, co se musí provést, aby se dosáhlo cíle.

zařadit (rychlost)

Zařadit znamená umístit něco (např. objekt, osobu, činnost) do určité skupiny, kategorie, hierarchie apod.

nezabránit <čemu>

Nezabránit znamená nedokázat zabránit či neumět zabránit něčemu, co se událo nebo se má stát.

dodat <co k čemu>

Dodat: přidat něco potřebného, doručit.

hlásit se <k čemu>

Přihlásit se k něčemu; zavázat se k činnosti nebo výkonu.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená povzbuzovat někoho k činu či činnosti.

rozumět <čemu>

Chápat, pochopit, vnímat (co je řečeno nebo napsáno).

náležet <k čemu>

Náležet: být součástí, patřit, spadat do něčí vlastnictví, mít právo či povinnost.

porozumět <čemu jak>

Porozumět čemu jak znamená chápat, pochopit, pojmout myšlenku nebo situaci.

přizpůsobit se <čemu>

Adaptovat se k situaci; přizpůsobit se podmínkám.

dospět <k čemu>

Dospět: dosáhnout určité fyzické nebo psychické zralosti; dozrát k něčemu.

zvětšovat se (tlak)

Zvětšovat se znamená zvyšovat se (např.tlak).

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

vztahovat se <k čemu n. na co>

Vztahovat se znamená být propojen, sdílet vzájemnou závislost a příslušnost k něčemu.

věnovat <čemu> pozornost

Věnovat pozornost: pečlivě se věnovat čemukoliv, zaměřit se na to a poskytnout pozornost, která je potřeba.

zvětšovat se

Zvětšovat se je proces zvětšení velikosti, množství nebo úrovně.

zvyšovat

Přidávat, zvyšovat, stoupat, rozšiřovat, růst.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.