Facebook

Ukázat se jako (odborník) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu ukázat se jako (odborník).

Význam: Ukázat se jako odborník: dokázat svou odbornou způsobilost a schopnosti v dané oblasti.

prokázat se

Prokázat se je dokázat svou kvalitu, způsobilost a schopnosti, aby nějaký úkol byl splněn.

vyslovit se

Vyjádřit se vlastními slovy, vyjádřit svůj názor, postoj nebo emoce.

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená sdělit svůj názor, pocity, myšlenky nebo stanovisko.

Podobná synonyma

prokázat

Prokázat znamená doložit skutečnost, že něco je pravdivé či správné.

vyjádřit <co>

Vyjádřit znamená vyjádřit své myšlenky, názory nebo pocity slovy nebo jiným způsobem.

vyjádřit

Vyjádřit znamená vyjádřit názor, pocity, myšlenky nebo představy slovy, obrazy nebo jinými způsoby.

vyjádřit souhlas

Souhlasit, přijmout, schválit.

vyslovit

Vyslovit znamená nahlas vyřčení něčeho, co bylo myšleno nebo napsáno.

prokázat (talent)

Dokázat, že máte talent.

vyslovit <co>

Vyslovit: dát nahlas nějaké slovo nebo větu.

prokázat <komu> (službu)

Prokázat službu znamená poskytnout mu výhody, pomoc či podporu.

prokázat se <čím>

Prokázat se: předvést své schopnosti, dovednosti nebo úspěchy a dokázat, že jsou dostatečné.

vyjádřit <co> (přesně)

Vyjádřit znamená vyjadřovat názor, myšlenky, pocity nebo skutečnosti slovy nebo jinými způsoby.

vyjádřit soucit

Projev přirozeného soucitu; soucitné chování, které vychází z porozumění a lásky.

vyslovit <co> (veřejně)

Vyjádřit nahlas, veřejně zvukem či slovy svůj názor, myšlenku nebo přání.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.