Facebook

Přemluvit <koho k čemu> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu přemluvit <koho k čemu>.

Význam: Přemluvit - přesvědčit někoho, aby učinil něco, co původně nechtěl.

znamení

Symbol nebo znak, který má význam, ať už v kontextu konkrétního jazyka nebo kultury, nebo jako univerzální sdělení.

signál

Signál je zpráva nebo informace, která je posílána pro komunikaci mezi dvěma nebo více systémy.

ohlášení

Ohlášení je oznámení o události, akci nebo věci, které se mají stát nebo se staly.

oznámení

Oznámení je sdělení informací, které poskytuje určitému počtu lidí. Je to oznámení, které se týká nějaké akce, události nebo změny.

avízo

Avízo je oznámení, upozornění nebo varování.

echo

Echo je ozvěna nebo opakování zvuku nebo signálu. Je to také název programu pro provádění akcí uživatelem v systému.

nalákat

Nalákat je přitahovat pozornost a přimět někoho, aby udělal něco, čeho by se jinak nezúčastnil.

zlákat

Zlákat znamená přitáhnout něčí pozornost a získat jeho náklonnost.

přivést (k cíli)

Přivést: dopravit až k cíli; dosáhnout požadovaného výsledku.

Podobná synonyma

přivést <k čemu>

Přivést = dovevést něco/někoho na určité místo, aby zde mohlo být použito/využito.

přivést <koho kam>

Přivést znamená přesunout někoho nebo něco z jednoho místa na jiné.

přivést

Přivést znamená dostat něco nebo někoho na určité místo.

nalákat <koho>

Nalákat: přitáhnout (někoho) slibem čehosi, aby učinil to, co se po něm požaduje.

přivést k vědomí

Informovat o něčem, aby to bylo zaznamenáno a vědomo.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

přivést na mizinu

Zcela vyčerpat, zničit nebo zničit.

zlákat <koho>

Zlákat znamená přitáhnout, přimět někoho jít někam nebo dělat něco.

dávat znamení

Dávat znamení znamená projevovat svůj zájem, potvrzovat svou přítomnost a ukazovat, že jste ochotní poskytnout pomoc.

zlákat (k souloži)

Přesvědčit někoho, aby se s vámi miloval.

nalákat se

Vylákat se, přilákat si pozornost nebo něčím zaujmout.

mířit (k cíli)

Mířit znamená směřovat k cíli prostřednictvím řízených úkonů a činů.

oznámení (policii)

Oznámení je vyjádření informace policii o události, která se stala nebo se může stát.

dostat se (k cíli)

Dostat se k cíli znamená dosáhnout požadovaného výsledku nebo úspěšně dokončit cestu.

přivést (dobytek)

Přivést dobytek znamená přinést, dovézt nebo přepravit dobytek na místo určení.

směřovat k cíli

Jít správným směrem k dosažení určitého cíle.

signál (dopravní)

Signál je příznak ve formě signálu, který se používá k upozornění na změny v dopravní situaci nebo k dávání pokynů.

nalákat <koho na co>

Přesvědčit někoho, aby se zúčastnil či aby se zajímal o něco.

přivést (kamarády)

Přivést: dopravit kamarády nebo je pozvat, aby se připojili k něčemu.

znamení (vypálené)

Symbolický obraz, který má vyjádřit nebo znázornit myšlenku, představu nebo vzkaz.

znamení (poznávací)

Znamení je symbol, znak nebo zobrazení určené k zobrazení, identifikaci nebo jako znamení poznávací.

vpálit (znamení)

Vpálit znamení znamená zanechat trvalou nebo dočasnou stopu, např. vytvořit vyrytím nebo použít tavnou pistoli.

přivést <koho k čemu>

Přivést znamená přinést nebo dopravit někoho nebo něco na určité místo.

přivádět (k cíli)

Dojít k cíli pomocí úsilí, vytrvalosti a odhodlání.

pověsit (oznámení)

Pověsit znamená umístit něco na stěnu nebo na jinou vzdálenou plochu a nechat to viset tam.

nalákat <koho kam>

Nalákat - přitáhnout někoho pomocí něčeho lákavého nebo atraktivního.