Facebook

Okraj - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu okraj.

Význam: Okraj je hranice nebo konec čehokoliv, co má jasnou mez.

území

Uzemí je oblast nebo část světa, která je definována určitými hranicemi, které označují její teritoriální jurisdikci.

oblast

Oblast je část území s charakteristickými vlastnostmi, účely, zájmy nebo funkcemi.

okruh

Okruh je definován jako uzavřená plocha, obvykle ve tvaru kruhu, která může být použita pro různé aktivity, jako je sport, hudba nebo kulturní akce.

končina

Končina je místo nebo oblast, kde se končí něco fyzického nebo abstraktního, jako je například cesta, hranice nebo myšlení.

okrsek

Okrsek je část území určená k volbám, kde se sčítají hlasy z jednotlivých volebních místností.

čtvrť

Čtvrť je část města, obce, nebo oblasti, která se dělí podle geografických, demografických nebo politických hranic.

periférie

Periférie je oblast vně hlavního města nebo oblasti, obvykle s nižší úrovní služeb a vybavení.

kraj

Kraj je obecný název pro územní jednotku, která se obvykle skládá z několika okresů a má své vlastní vládní a správní funkce.

lem

Lem je místo přechodu mezi dvěma místy, pozemky nebo oblastmi, nejčastěji pro překonání přírodní překážky.

obruba

Obruba je ohrazení, které se používá k ochraně nebo oddělení prostoru, často zahrad.

pomezí

Pomezí je oblast mezi dvěma státy, která může být buď volná nebo hraniční čára.

periférie (města)

Periférie města jsou oblasti jeho okrajových částí, které se nacházejí mimo střed města a bývají obvykle chudší než centrální části.

centrum

Centrum je střed či bod, kolem kterého se točí nějaká činnost, oblast nebo struktura.

Podobná synonyma

okruh (uplatnění)

Okruh je obecný pojem označující vymezenou oblast, začátek a konec, za kterou lze zařadit všechny aktivity, jevy a objekty.

okruh (otázek)

Okruh je definovaný soubor témat či otázek, které jsou zaměřeny na konkrétní oblast znalostí.

zmocnit se (města)

Zmocnit se znamená dovolit si nebo udělat něco, co ještě předtím nebylo povoleno, například zmocnit se města.

zarovnat (kraj)

Zarovnat znamená upravit kraj nebo okraj něčeho tak, aby byl rovný.

okruh působení

Okruh působení je oblast činnosti nebo oblast, ve které se organizace, instituce nebo osoba snaží dosáhnout svých cílů.

území (v cizím prostředí)

Území je oblast, místo nebo oblast, která je definovaná vymezenými hranicemi.

dosáhnout (města)

Dosáhnout znamená dosáhnout cíle nebo úspěchu, obvykle přes náročnou cestu.

zmocňovat se (města)

Zmocňovat se znamená převzít kontrolu nad čímsi, často městem.

pruh (území)

Pruh je území omezené dvěma liniemi nebo čárami, vymezující danou plochu.

rodný kraj

Rodný kraj je místo, kde člověk vyrůstal, nebo se narodil, a může být považováno za domov.

okruh (pro běh)

Okruh je trasa, po které se běží, obvykle ve tvaru kruhu nebo obdélníku.

obruba (ozdobná)

Obruba je ozdobný prvek, který se používá k ozdobení, ochraně nebo zdůraznění okrajů, hran a povrchů.

oddělené území

Oddělené území je území oddělené od okolního teritoria, obvykle vymezené politickými či geografickými hranicemi.

obsazovat (území)

Obsazovat znamená zabrat, uchvátit nebo okupovat (území).

pracovní oblast

Pracovní oblast je obor činností, který zahrnuje veškeré činnosti, které provádí zaměstnanec ve své profesi.

správní úřad (města)

Správní úřad je úřad města, který se stará o vyřizování příkazů, nařízení a dalších administrativních činností.

přitáhnout (do města)

Přitáhnout znamená přilákat, přivést lidi, zboží nebo aktivity do města.

území (obce)

Území je oblast nebo oblast, která je definována geografickými nebo politickými hranicemi.

zbavit (území)

Zbavit (území) znamená odstranit nebo omezit jeho politickou nebo právní kontrolu.

kraj (vesnice)

Kraj je obec či město, které je typicky odlehlé od hlavního města a má svůj vlastní místní systém správy a zákonů.

zbavený (území)

Odstraněný, vyřazený nebo zbavený území je oblast, která byla odebrána z oficiálního státního nebo mezinárodního území.

vzdálená končina

Vzdálená končina je geografická oblast, která je vzdálená od původního místa nebo domova a obecně jako neznámá.