Facebook

Obsazovat (území) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu obsazovat (území).

Význam: Obsazovat znamená zabrat, uchvátit nebo okupovat (území).

zabírat

Posbírat, ovládnout, okupovat; zabírat znamená zaujímat, mít pod kontrolou.

zmocnit se (místa)

Zmocnit se místa znamená fyzicky i právně jeho ovládat a využívat.

Podobná synonyma

zmocnit <koho k čemu>

Zmocnit se udělit komužto právo nebo pravomoc k činu nebo konání.

zmocnit <koho>

Zmocnit se: udělit někomu moc, autoritu, právo nebo povolení konat určité činnosti.

zmocnit se <koho>

Zmocnit se: získat/osvojit si moc nad něčím/někým.

zmocnit se

Zmocnit se znamená převzít kontrolu nad něčím, co náleží někomu jinému.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: převzít moc a kontrolu nad čím.

zmocnit se (mrákoty)

Zmocnit se mrákoty znamená se o něj zmocnit a získat jejich vládu.

zmocnit

Zmocnit se znamená udělit někomu pravomoc jednat za někoho jiného nebo v zájmu někoho jiného.

vzdát se (místa)

Opustit, nechat, odejít z nebo od něčeho; přestat se o něco snažit nebo zápasit.

zmocnit se (vlády)

Zmocnit se vlády znamená oficiálně převzít kontrolu nad vládními funkcemi a procesy.

zmocnit se (města)

Zmocnit se znamená dovolit si nebo udělat něco, co ještě předtím nebylo povoleno, například zmocnit se města.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

zmocnit se (mdloba)

Zmocnit se znamená uchopit, obstarat a ovládat něco (v tomto případě mdlobu).

zmocnit se <koho n. čeho>

Zmocnit se čeho/koho: ujmout se autority, aby se dosáhlo cíle.