Facebook

území (obce) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu území (obce).

Význam: Území je oblast nebo oblast, která je definována geografickými nebo politickými hranicemi.

soupis majetku

Soupis majetku je seznam všech movitých a nemovitých věcí, které patří jednotlivci, firmě nebo jiné instituci.

pozemky

Pozemky jsou části pozemkových území, které jsou označeny jako vlastnictví jednotlivce nebo organizace.

Podobná synonyma

soupis čísel

Seznam čísel; stručný přehled čísel, které jsou uspořádány v určitém pořadí.

zabavení (majetku)

Zabavení je právní akce, při které stát, nebo osoba, získává vlastnictví nějakého majetku.

soupis dat (abecední)

Soupis dat je seznam informací uspořádaných abecedně nebo v jiném pořadí. Obsahuje údaje jako jména, adresy a čísla.

soupis

Soupis je seznam, vydaný úředním rozhodnutím, určující podrobnosti o stavu řízeného objektu.

úřední odnětí (majetku)

Úřední odnětí je opatření vlády, kterým se odebírá majetek v rámci soudního rozhodnutí.

přenechávat (pozemky)

Přenechávat znamená převádět majetek na jinou osobu nebo organizaci. V případě pozemků se jedná o předání vlastnických práv.

odnětí (majetku)

Odnětí je proces, při kterém se něčí majetek zabaví, aby se zabránilo nezákonnému používání.

odnětí majetku

Odnětí majetku je forma trestu, při které se část majetku obžalovaného převede do vlastnictví státu.

soupis (zboží)

Soupis (zboží) je seznam věcí, předmětů nebo položek, které jsou shromážděny pro nějaký účel.

přenechat (pozemky)

Přenechat znamená ve smyslu právního jazyka předat něčí majetek do osobního vlastnictví jiné osoby.

soupis knih

Soupis knih je seznam knih s důležitými informacemi o nich, jako je jejich název, autor, vydavatel atd.

soupis (materiálů)

Soupis je seznam věcí, položek, materiálů nebo informací. Je to kompletní seznam, který bývá uspořádán podle nějakého kritéria.