Facebook

Okruh působení - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu okruh působení.

Význam: Okruh působení je oblast činnosti nebo oblast, ve které se organizace, instituce nebo osoba snaží dosáhnout svých cílů.

mez vlivu

Mezivliv je míra, jakou se jedna věc nebo čin může dotýkat jiné věci nebo činu, a to buď pozitivně nebo negativně.

význam

Význam je základní význam slova nebo výrazu, který se obvykle vztahuje k jeho použití v kontextu.

důležitost

Důležitost je pojem označující význam, váhu nebo významnost čehokoli.

Podobná synonyma

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

překroutit (význam)

Překroutit je změnit směr nebo názor, obracet nebo vykládat věci jinak.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojovat, připojit, připojovat či přidávat něco k něčemu jinému.

vymanění se (z vlivu)

Vymanění se je proces, kterým se člověk zbavuje vlivu jiných osob, skupin či vnějších podmínek.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.

mít význam

Mít význam znamená mít smysl, být důležité, mít významný dopad.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

podrobit (vlivu)

Podrobit se znamená být vystaven určitému vlivu nebo síle; lze čelit, souhlasit nebo se mu přizpůsobit.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

přičítat (význam)

Přičítat znamená přidat, připočíst k něčemu jinému.