Facebook

Končina - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu končina.

Význam: Končina je místo nebo oblast, kde se končí něco fyzického nebo abstraktního, jako je například cesta, hranice nebo myšlení.

krajina

Krajina je obecný termín pro označení geografického území, které může být obývané nebo neobývané, může mít specifickou kulturu, ekonomiku nebo politiku.

kraj

Kraj je oblast, která může být buď administrativní, politická nebo geografická. Je to obecný pojem a jeho definice se liší v závislosti na zemi.

území

Území je oblast nebo část země, kde se vláda vykonává. Může být také definováno jako územní jednotka, která je omezena na zeměpisnou oblast.

obvod

Obvod je ohraničení nebo okruh, ve kterém se něco děje; může to být například poloměr, fyzická hranice nebo jiná čára, která odděluje jednotlivé části.

oblast

Oblast je definována jako část země nebo oblast s určitými rysy, jako jsou geografické, politické nebo kulturní.

místo

Místo je místo, kde se nacházíte nebo se něco děje; obecně znamená místo polohu nebo umístění něčeho.

okruh

Okruh je definován jako uzavřená plocha, obvykle ve tvaru kruhu, která může být použita pro různé aktivity, jako je sport, hudba nebo kulturní akce.

okrsek

Okrsek je část území určená k volbám, kde se sčítají hlasy z jednotlivých volebních místností.

čtvrť

Čtvrť je část města, obce, nebo oblasti, která se dělí podle geografických, demografických nebo politických hranic.

okraj

Okraj je hranice nebo konec čehokoliv, co má jasnou mez.

periférie

Periférie je oblast vně hlavního města nebo oblasti, obvykle s nižší úrovní služeb a vybavení.

Podobná synonyma

přenechávat místo

Přenechávání místa: opustit, předat, dát druhému prostor, povolit mu, aby převzal iniciativu.

dávat na místo

Dávat na místo znamená postavit nebo umístit či uložit předmět na odpovídající místo.

ostrý okraj

Ostrý okraj označuje hranu s ostrým úhlem, jako např. řez nožem, nebo břitva.

položit na místo

Přesunout něco na správné místo; obnovit původní pořádek.

křivý (okraj)

Křivý: nehluboce zakřivené nebo mírně zakřivené čáry a okraje.

vedoucí místo

Vedoucí místo je pozice odpovědnosti za vedení týmu, řízení projektů a realizaci cílů.

pracovní oblast

Pracovní oblast je obor činností, který zahrnuje veškeré činnosti, které provádí zaměstnanec ve své profesi.

okruh (otázek)

Okruh je definovaný soubor témat či otázek, které jsou zaměřeny na konkrétní oblast znalostí.

území (obce)

Území je oblast nebo oblast, která je definována geografickými nebo politickými hranicemi.

na okraj

Na okraj znamená v souvislosti s nějakou událostí nebo problémem jít na věc rychle a účelně, aniž byste ztratili důležité informace.

místo dole

Místo je obecný termín pro místo určení, oblast, místnost, místo určení nebo působiště.

zajímat se (o místo)

Zajímat se o místo znamená získávat informace o místě, zkoumat jeho historii a kulturu a zjišťovat jeho vlastnosti.

poslat (na špatné místo)

Poslat: odeslat něco k někomu nebo někam, obyčejně poštou.

na toto místo

Význam: Obec, město nebo místo, kde se nachází státní hranice.

okruh působení

Okruh působení je oblast činnosti nebo oblast, ve které se organizace, instituce nebo osoba snaží dosáhnout svých cílů.

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

periférie (města)

Periférie města jsou oblasti jeho okrajových částí, které se nacházejí mimo střed města a bývají obvykle chudší než centrální části.

zaujímat místo

Zaujímat místo znamená obsadit pozici, být na viditelném postavení, byť jen dočasně.

místo toho

Místo: místo, umístění, okolí, oblast, prostor, místa.

uvolnit (místo)

Uvolnit místo znamená vyčlenit či odevzdat část prostoru, aby mohlo být využito pro jinou činnost.

okraj (ostrý)

Okraj je hranice, obrys nebo konec něčeho; označuje se také jako kraj nebo okrajový prvek.

běhat z místa na místo

Pohybovat se rychle od místa k místu; přesouvat se rychle.

uvádět na místo

Uvádět znamená přidělovat, nastavit, zařadit nebo přesunout na určité místo.

první místo

První místo je umístění na nejvyšší příčce, bývá nejvyšším oceněním pro ty, kteří dosáhli nejlepšího výsledku.

oddělené území

Oddělené území je území oddělené od okolního teritoria, obvykle vymezené politickými či geografickými hranicemi.

báječné místo

Báječné místo je místo, které je plné radosti, lásky, pohody a energie.

dát na místo

Usadit, umístit; nahradit/zaměnit místo, polohu nebo pořadí.

zajistit (místo)

Zajistit znamená zaručit, že něco bude provedeno, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

říci na okraj

Mít názor nebo postřeh mimo hlavní téma, nezapadající do kontextu.