Facebook

Periférie - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu periférie.

Význam: Periférie je oblast vně hlavního města nebo oblasti, obvykle s nižší úrovní služeb a vybavení.

území

Uzemí je oblast nebo část světa, která je definována určitými hranicemi, které označují její teritoriální jurisdikci.

oblast

Oblast je část území s charakteristickými vlastnostmi, účely, zájmy nebo funkcemi.

okruh

Okruh je definován jako uzavřená plocha, obvykle ve tvaru kruhu, která může být použita pro různé aktivity, jako je sport, hudba nebo kulturní akce.

končina

Končina je místo nebo oblast, kde se končí něco fyzického nebo abstraktního, jako je například cesta, hranice nebo myšlení.

okrsek

Okrsek je část území určená k volbám, kde se sčítají hlasy z jednotlivých volebních místností.

čtvrť

Čtvrť je část města, obce, nebo oblasti, která se dělí podle geografických, demografických nebo politických hranic.

okraj

Okraj je hranice nebo konec čehokoliv, co má jasnou mez.

centrum

Centrum je střed, jádro nebo souhrn jednotlivých částí, místo nebo oblast s největší aktivitou.

předměstí

Předměstí je oblast ležící kolem velkého města, s vlastním městským centrem a často s vlastními průmyslovými oblastmi.

Podobná synonyma

okruh (pro běh)

Okruh je trasa, po které se běží, obvykle ve tvaru kruhu nebo obdélníku.

území (obce)

Území je oblast nebo oblast, která je definována geografickými nebo politickými hranicemi.

ostrý okraj

Ostrý okraj označuje hranu s ostrým úhlem, jako např. řez nožem, nebo břitva.

území (v cizím prostředí)

Území je oblast, místo nebo oblast, která je definovaná vymezenými hranicemi.

oddělené území

Oddělené území je území oddělené od okolního teritoria, obvykle vymezené politickými či geografickými hranicemi.

okraj (ostrý)

Okraj je hranice, obrys nebo konec něčeho; označuje se také jako kraj nebo okrajový prvek.

okruh působení

Okruh působení je oblast činnosti nebo oblast, ve které se organizace, instituce nebo osoba snaží dosáhnout svých cílů.

zbavený (území)

Odstraněný, vyřazený nebo zbavený území je oblast, která byla odebrána z oficiálního státního nebo mezinárodního území.

vzdálená končina

Vzdálená končina je geografická oblast, která je vzdálená od původního místa nebo domova a obecně jako neznámá.

pruh (území)

Pruh je území omezené dvěma liniemi nebo čárami, vymezující danou plochu.

pracovní oblast

Pracovní oblast je obor činností, který zahrnuje veškeré činnosti, které provádí zaměstnanec ve své profesi.

zbavit (území)

Zbavit (území) znamená odstranit nebo omezit jeho politickou nebo právní kontrolu.

křivý (okraj)

Křivý: nehluboce zakřivené nebo mírně zakřivené čáry a okraje.

na okraj

Na okraj znamená v souvislosti s nějakou událostí nebo problémem jít na věc rychle a účelně, aniž byste ztratili důležité informace.

okruh (uplatnění)

Okruh je obecný pojem označující vymezenou oblast, začátek a konec, za kterou lze zařadit všechny aktivity, jevy a objekty.

říci na okraj

Mít názor nebo postřeh mimo hlavní téma, nezapadající do kontextu.

okruh (otázek)

Okruh je definovaný soubor témat či otázek, které jsou zaměřeny na konkrétní oblast znalostí.

obsazovat (území)

Obsazovat znamená zabrat, uchvátit nebo okupovat (území).