Facebook

Okruh (pro běh) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu okruh (pro běh).

Význam: Okruh je trasa, po které se běží, obvykle ve tvaru kruhu nebo obdélníku.

kolo (malé)

Kolo je jednokolové vozidlo, obvykle s pedály a řidítky, které se používá k pohybu osob nebo nákladu.

kruh

Kruh je geometrický tvar se středem a stejným poloměrem, tvořený všemi body stejné vzdálenosti od středu.

kroužek

Kroužek je skupina lidí sdružená kolem sdílených aktivit nebo zájmů.

kolečka (jen v mn.č.)

Kolečka jsou malé kulaté předměty, které se používají k pohybu nebo udržování pozice objektů.

plátek (salámu)

Plátek salámu je krájený plát masa, někdy obalený v kůži, který obvykle pochází z vepřového, skopového nebo kuřecího masa.

bicykl

Bicykl je dopravní prostředek se dvěma koly, řízený nohami, který slouží pro rychlou a pohodlnou jízdu po silnici i po volném prostranství.

Podobná synonyma

kolo

Kolo je dopravní prostředek, který slouží k pohybu. Je to jednokolka s pedály a řidítky, kterou lze řídit.

ješita (malé postavy)

Ješita jsou malé postavy vyobrazené v islámské umělecké tradici, často symbolizující lidské slabosti a hříchy.

půjčit <komu> (kolo)

Poskytnout někomu kolo na dobu určitou, aby ho mohl používat.

plátek

Plátek je kus nebo část něčeho, jako například kus kvádru, plechu nebo materiálu.

středit (kolo)

Středit (kolo) znamená doladit uložení šlapacích pedálů a zadního kola do správného středu rámu.

odpadat (kolo)

Odpadat znamená ztratit funkčnost, často se vztahuje k technickým věcem, např. kolo odpadá, když se přestane řídit.

malé dítě

Malé dítě je obecně označení pro jedince ve věku od několika měsíců až do několika let.

mít malé dítě

Mít malé dítě je báječný zážitek; je to zodpovědnost, ale zároveň je to i radost z dosahování malých úspěchů a vývoje dítěte.

uhnout ze směru (kolo)

Změnit směr jízdy na kole, odbočit ze svého dosavadního směru.