Facebook

území - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu území.

Význam: Uzemí je oblast nebo část světa, která je definována určitými hranicemi, které označují její teritoriální jurisdikci.

oblast

Oblast je část území s charakteristickými vlastnostmi, účely, zájmy nebo funkcemi.

okruh

Okruh je definován jako uzavřená plocha, obvykle ve tvaru kruhu, která může být použita pro různé aktivity, jako je sport, hudba nebo kulturní akce.

končina

Končina je místo nebo oblast, kde se končí něco fyzického nebo abstraktního, jako je například cesta, hranice nebo myšlení.

okrsek

Okrsek je část území určená k volbám, kde se sčítají hlasy z jednotlivých volebních místností.

čtvrť

Čtvrť je část města, obce, nebo oblasti, která se dělí podle geografických, demografických nebo politických hranic.

okraj

Okraj je hranice nebo konec čehokoliv, co má jasnou mez.

periférie

Periférie je oblast vně hlavního města nebo oblasti, obvykle s nižší úrovní služeb a vybavení.

kraj

Kraj je územní vymezení, obvykle ve formě oblasti či regionu, které se skládá z několika okresů nebo městských obvodů.

pásmo

Pásmo je rozsah vlny, energie, nebo frekvence. Zpravidla se označuje jako oblast mezi dvěma limity.

teritorium

Teritorium je prostor obklopený fyzickou hranicí, který má definovanou jurisdikci a vládní autoritu.

půda

Půda je horninová vrstva na povrchu Země, která je zdrojem živin a vláhy pro rostliny.

Podobná synonyma

okruh (uplatnění)

Okruh je obecný pojem označující vymezenou oblast, začátek a konec, za kterou lze zařadit všechny aktivity, jevy a objekty.

rodný kraj

Rodný kraj je oblast, ve které člověk vyrůstal a nebo se narodil, je to země, kterou cítí jako domov.

pevná půda

Pevná půda je stavbařský termín pro silnou, kompaktní a pevnou zeminu.

okraj (ostrý)

Okraj je hranice, obrys nebo konec něčeho; označuje se také jako kraj nebo okrajový prvek.

na okraj

Na okraj znamená v souvislosti s nějakou událostí nebo problémem jít na věc rychle a účelně, aniž byste ztratili důležité informace.

černá půda

Organická půda černé barvy s vysokým obsahem uhlíku, humusu a živin, která je základem pro úrodnou produkci rostlin.

drobivý (půda)

Drobivý popisující půdu se označuje jako půda s malými částicemi, které se snadno rozdrtí nebo rozpadají.

ostrý okraj

Ostrý okraj označuje hranu s ostrým úhlem, jako např. řez nožem, nebo břitva.

kraj (vesnice)

Kraj je obec či město, které je typicky odlehlé od hlavního města a má svůj vlastní místní systém správy a zákonů.

vzdálená končina

Vzdálená končina je geografická oblast, která je vzdálená od původního místa nebo domova a obecně jako neznámá.

křivý (okraj)

Křivý: nehluboce zakřivené nebo mírně zakřivené čáry a okraje.

okruh (otázek)

Okruh je definovaný soubor témat či otázek, které jsou zaměřeny na konkrétní oblast znalostí.

periférie (města)

Periférie města jsou oblasti jeho okrajových částí, které se nacházejí mimo střed města a bývají obvykle chudší než centrální části.

pracovní oblast

Pracovní oblast je obor činností, který zahrnuje veškeré činnosti, které provádí zaměstnanec ve své profesi.

říci na okraj

Mít názor nebo postřeh mimo hlavní téma, nezapadající do kontextu.

horské pásmo

Horské pásmo je souhrn geografických oblastí, které jsou charakterizovány vysokými, nebo velmi vysokými hřebeny a údolími.

okruh (pro běh)

Okruh je trasa, po které se běží, obvykle ve tvaru kruhu nebo obdélníku.

zarovnat (kraj)

Zarovnat znamená upravit kraj nebo okraj něčeho tak, aby byl rovný.

okruh působení

Okruh působení je oblast činnosti nebo oblast, ve které se organizace, instituce nebo osoba snaží dosáhnout svých cílů.

poklesnout (půda)

Snížení hladiny nebo hloubky půdy, obvykle ve vztahu k jejímu původnímu stavu.

živná půda

Živná půda je půda, která je zásobena živinami, díky kterým je schopná růstu rostlin.