Facebook

Zmrazovat (ovoce) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zmrazovat (ovoce).

Význam: Zmrazovat ovoce znamená uchovat jeho čerstvost po delší dobu tím, že ho zamrazíme.

chladit

Chladit znamená snižovat teplotu nějakého prostředí nebo objektu.

studit

Studit znamená řádně se připravovat na vyučované předměty, hodně číst a zkoumat témata.

mít mrazivý pocit

Mít mrazivý pocit znamená cítit silné napětí, obavy, úzkost nebo strach.

Podobná synonyma

pocit

Pocit je subjektivní představa, která se týká naší psychické pohody, emocí nebo nálady. Může to být štěstí, strach, odpor a další.

mučivý pocit

Mučivý pocit je silná fyzická nebo psychická bolest, která může být spojena s úzkostí a strachem.

mrazivý

Mrazivý je velmi chladný, ledový až studený - až mrazivý - a může být použit k popisu počasí, pocitů nebo atmosféry.

mít pocit

Mít pocit znamená cítit se nějak ve svém nitru; vnitřní pocity, které jsou vyvolány prožitými zkušenostmi a emocemi.

povznášející pocit

Povznášející pocit: pocit radosti a optimismu, který zvyšuje sebedůvěru a dodává odvahu.

pocit méněcennosti

Cit přesvědčení o své nedostatečnosti a nízké hodnotě.

pocit viny

Pocit viny je emoce způsobená vědomím, že jsme něco udělali špatně nebo selhali v něčem.