Facebook

Smůla - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu smůla.

Význam: Smůla je negativní štěstí, které se projevuje nepříznivým způsobem. Často se považuje za náhodného, nezvladatelného a nevyhnutelného.

nehoda

Nehoda je náhodná a nezamýšlená událost, která může mít za následek zranění, smrt nebo škody na majetku.

pohroma

Pohroma je velká nešťastná událost, která způsobí velké škody a ztráty.

zhouba

Zhouba je pojem označující úplnou zkázu, zničení, zánik čehokoliv.

tragédie

Tragédie je dramatické umění, které obvykle zahrnuje bolest, smutek a nakonec smrt hlavního hrdiny.

katastrofa

Katastrofa je nečekaná, nečekaná událost, která má vážné následky pro lidi, zdroje a životní prostředí.

rána

Rána je bolestivé poranění kůže nebo jiné tkáně, které vzniká v důsledku úderu, pádu nebo jiného úrazu.

pech

Pech je smůla, špatná náhoda, neštěstí nebo nedobrý osud.

štěstí

Štěstí je stav, kdy jsme šťastní, plní pozitivních emocí a pocitů, které vyplývají z našich životních zážitků.

Podobná synonyma

zaznít (rána)

Zaznít znamená ozvěnou se rozeznít, např. rána, jako ozvěna v prostoru.

rána pěstí

Úder pěstí do těla, často způsobující bolest a modřiny.

zacelovat se (rána)

Zacelovat se znamená vyléčit ranu a obnovit její normální funkci.

nabýt (štěstí)

Nabýt znamená získat, dosáhnout či zažít štěstí.

rána (na branku)

Rána je úder, který se používá k překonání branky nebo cíle.

ztratit se (štěstí)

Ztratit se (štěstí): znamená prožít období bez radosti a štěstí, kdy se cítíte ztraceni a bezmocní.

štěstí (vrcholné)

Štěstí je stav duševního blaha, klidu a naplnění, kdy se člověk cítí šťastný a spokojený.

prásknout (rána)

Rána prásknout - znamená silný, náhlý zvuk, který se ozve když dojde k rychlému nebo silnému rozdrcení nebo střetu.

ztrácet se (štěstí)

Ztrácet se (štěstí) znamená, že člověk pociťuje zklamání a ztrátu naděje v něčem, co mělo být pozitivní.

zacelit se (rána)

Zacelit se znamená hojit se, obnovit se po nějakém úrazu nebo poranění.

pohroma (živelná)

Pohroma je živelná událost, jako například přírodní katastrofa, která může způsobit vážné škody na lidském životě a majetku.

rána (z pušky)

Rána je výstřel z pušky. Je to výbuch stlačeného vzduchu, který vyvolává let projektilu.

rána (do tváře)

Udeření pěstí/ruky do tváře; fyzické násilí, které může způsobit bolest, modřiny a zranění.

hnisat (rána)

Hnisání je proces, kdy se hnis (hnisavá tekutina) vylučuje z rány a může být doprovázeno zarudnutím a otoky.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.