Facebook

Zacelovat se (rána) - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu zacelovat se (rána).

Význam: Zacelovat se znamená vyléčit ranu a obnovit její normální funkci.

odškodňovat se na kom

Odškodňovat se znamená vyplatit někomu náhradu za způsobenou škodu nebo ztrátu.

Podobná synonyma

odškodňovat

Vyplácení finančního plnění jako náhrady za újmu na věci či zdraví.