Facebook

Milenka - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu milenka.

Význam: Milenka je žena, která trvale nebo pravidelně miluje jiného muže, aniž by s ním měla oficiální vztah.

děvče

Děvče je něžný výraz pro ženu, obvykle mladšího věku, používaný zejména v českém jazyce.

přítelkyně

Přítelkyně je vzájemné přátelské vztahy mezi dvěma lidmi, kteří jsou si blízcí a podporují se navzájem.

partnerka

Partnerka je někdo, koho máte rádi a s kým máte vážný vztah. Jsou to kamarádi, přátelé, milenci nebo manželé.

holka

Holka je všeobecné označení pro dívku nebo mladou ženu. Slovo je také používáno jako zdrobnělina pro dívku nebo ženu.

milovaná

Milovaná je někdo, koho druzí mají rádi a ctí, koho milují a za kým tajně touží.

drahá

Drahá je něco, co má vysokou cenu nebo hodnotu, zvláště ve finančním smyslu.

milá

Milá je adjektivum vyjadřující přátelskost, laskavost, náklonnost nebo lásku.

dívka

Dívka je mladá žena, obvykle ve věku od dětství do dospělosti.

miláček

Miláček je vyjádření lásky a náklonnosti. Je to člověk, který je druhému blízký a ceněný.

Podobná synonyma

odloudit (děvče)

Odloudit znamená odvést děvče jinam, obvykle násilím.

lanová dráha

Lanová dráha je systém dopravy, který používá provazy, lana nebo kabely k pohybu osob a nákladů.

věc (drahá)

Věc je objekt, který je cenný nebo drahý.

rozkošný (dívka)

Rozkošný: milý, roztomilý, příjemný a laskavý; ideální pro popis dívky.

nezkušená dívka

Dívka, která ještě nemá žádné zkušenosti s něčím, čeho se učí.

visutá dráha

Visutá dráha je sportovní zařízení, které skládá z částí s pevnými dráhami umístěnými ve vyšší výšce a jež jsou používány pro adrenalinové aktivity.

pohlavně nedotčená dívka

Dívka, která ještě neměla pohlavní styk.

místní dráha

Místní dráha je drahá pro osobní dopravu nebo nákladní dopravu ve vymezené oblasti.

dívka (hezká)

Dívka je mladá, krásná žena/dítě, která je obvykle vnímána jako atraktivní a okouzlující.

miláček společnosti

Miláček společnosti je osoba, která je obzvláště oblíbená a uznávaná v komunitě.

dráha (závodní)

Dráha je trasa nebo drážka, po které se pohybují vozidla k provádění závodů.

dráha (životní)

Dráha je obecný termín pro cestu, kterou člověk prochází během života. Zahrnuje všechny kroky, které člověk učiní, aby dosáhl svých cílů a které ho přivedou na cílovou stanici.

děvče (neposkvrněné)

Mladá žena; často přívětivá, nevinná a čistá, s dobrými mravy a charakterem.

dívka (nedotčená sexuálně)

Dívka je nezletilá osoba, která ještě nezačala sexuálně žít.

půvabná dívka

Krásná dívka s nezaměnitelným osobitým stylem a přitažlivostí.

odlákat <komu> (děvče)

Odlákat - odvést někoho od něčeho, udržet někoho od činnosti nebo od někoho jiného.

přebrat (děvče)

Přebrat znamená vzít na sebe zodpovědnost za něco nebo někoho.

závodní dráha

Specializovaná dráha, na které se závodí, obvykle v motorových a jízdních sportech.

zneuctívat (děvče)

Zneuctívat znamená pošlapávat, ponižovat či urážet dívku nebo ženu.