Facebook

Nezkušená dívka - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu nezkušená dívka.

Význam: Dívka, která ještě nemá žádné zkušenosti s něčím, čeho se učí.

husička

Husička je druh běžného ptáka, což je vhodné pro chov a využívá se jeho maso. Mají vysoký výskyt po celém světě.

herečka

Herečka je osoba, která hraje role ve filmu, televizi, divadle nebo jiném performančním umění.

naivní člověk

Naivní člověk je člověk, který je nezkušený, neopatrný, nekritický a důvěřivý.

naiva

Naivní je považováno za nevinné, nedbalé, často přehnaně optimistické, příliš důvěřivé nebo zaostalé.

Podobná synonyma

vynikající člověk

Člověk, který je vynikající, je to, kdo je inteligentní, pracovitý, charakterní, kreativní, milující a nápomocný.

zlý člověk

Člověk, který se chová zlé, neuctivě a nezodpovědně k ostatním. Je sobecký, nekompromisní a bezohledný.

tvrdý (člověk)

Člověk tvrdý je osoba, která je odolná vůči překážkám, nebojí se přijmout riziko a je schopná obstát v náročných situacích.

škodolibý člověk

Člověk, který se raduje z jiných lidí cítících se špatně, často se mstí a má sklon k ironickým komentářům.

sešlý člověk

Sešlý člověk je vyčerpaný, oslabený, vyčerpaný, bez energie a sil.

nekonvenční člověk

Člověk, který se nebojí být odlišný a přijímá netradiční názory nebo postupy.

zlý (člověk)

Člověk zlý je nespravedlivý, sobecký a zákeřný; jeho činy jsou proti etickým principům a mohou způsobit značnou újmu.

vážný (člověk)

Člověk vážný je zralý, odpovědný a zodpovědný, jehož chování je seriózní, vážené a respektované.

naivní

Naivní znamená příliš důvěřivý, nezkušený a přehnaně optimistický, což může vést k nerozumným rozhodnutím.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.

starý člověk

Starý člověk je člověk ve vyšším věku, který je ve srovnání s mladšími lidmi více zkušený a má vyšší zodpovědnost.

člověk

Člověk je Homo sapiens, inteligentní bytost schopná myšlení, rozumu a vytváření kultury.

bezohledný člověk

Bezohledný člověk je osoba, která ignoruje pocity či potřeby druhých a jedná bez zábran nebo lítosti.

kolísavý (člověk)

Kolísavý člověk je někdo, kdo je náladový, s častými změnami nálad, a jeho chování se často mění.

(přehnaně) sebevědomý člověk

Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.

ten člověk

Osoba, která je charakterizována jejími schopnostmi, kvality a vlastnostmi.

šikovný člověk

Člověk s dovedností, inteligencí, schopností a zkušenostmi pro úspěšné zvládání úkolů.

naivní (malíř)

Naivní: malířský styl, který se zaměřuje na nezkreslenou, čistou, jednoduchou a často sentimentální interpretaci předmětů.

energický člověk

Energický člověk je dynamický, silný, cílevědomý a odhodlaný, který se snaží dosáhnout svých cílů.

výstřední člověk

Člověk, který má odlišné chování a postoje než ostatní a jehož jednání je často považováno za neobvyklé či kontroverzní.

dobrácký (člověk)

Lidé s dobráckou povahou jsou přátelští, vlídní a něžní. Mají sklon loajálně pomáhat ostatním a jsou ochotni obětovat část svého času, úsilí nebo peněz pro dobro druhých.

svobodný člověk

Člověk, který je svobodný, je osoba, která je nezávislá a má právo konat podle svého uvážení.

všední člověk

Všední člověk je termín odkazující na běžného člověka, který nezaujímá významnější postavení ve společnosti.

příjemný (člověk)

Příjemný člověk je milý, usměvavý a přátelský. Má rád společnost a vytváří příjemnou atmosféru.

konzervativní člověk

Konzervativní člověk je ten, kdo preferuje tradiční hodnoty a postoje, konzervuje staré zvyky a je skeptický ke změnám.