Facebook

Milovaná - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu milovaná.

Význam: Milovaná je někdo, koho druzí mají rádi a ctí, koho milují a za kým tajně touží.

děvče

Děvče je něžný výraz pro ženu, obvykle mladšího věku, používaný zejména v českém jazyce.

milenka

Milenka je žena, která trvale nebo pravidelně miluje jiného muže, aniž by s ním měla oficiální vztah.

přítelkyně

Přítelkyně je vzájemné přátelské vztahy mezi dvěma lidmi, kteří jsou si blízcí a podporují se navzájem.

partnerka

Partnerka je někdo, koho máte rádi a s kým máte vážný vztah. Jsou to kamarádi, přátelé, milenci nebo manželé.

holka

Holka je všeobecné označení pro dívku nebo mladou ženu. Slovo je také používáno jako zdrobnělina pro dívku nebo ženu.

drahá

Drahá je něco, co má vysokou cenu nebo hodnotu, zvláště ve finančním smyslu.

Podobná synonyma

přebrat (děvče)

Přebrat znamená vzít na sebe zodpovědnost za něco nebo někoho.

zneuctívat (děvče)

Zneuctívat znamená pošlapávat, ponižovat či urážet dívku nebo ženu.

dráha (závodní)

Dráha je trasa nebo drážka, po které se pohybují vozidla k provádění závodů.

visutá dráha

Visutá dráha je sportovní zařízení, které skládá z částí s pevnými dráhami umístěnými ve vyšší výšce a jež jsou používány pro adrenalinové aktivity.

lanová dráha

Lanová dráha je systém dopravy, který používá provazy, lana nebo kabely k pohybu osob a nákladů.

místní dráha

Místní dráha je drahá pro osobní dopravu nebo nákladní dopravu ve vymezené oblasti.

děvče (neposkvrněné)

Mladá žena; často přívětivá, nevinná a čistá, s dobrými mravy a charakterem.

věc (drahá)

Věc je objekt, který je cenný nebo drahý.

dráha (životní)

Dráha je obecný termín pro cestu, kterou člověk prochází během života. Zahrnuje všechny kroky, které člověk učiní, aby dosáhl svých cílů a které ho přivedou na cílovou stanici.

odloudit (děvče)

Odloudit znamená odvést děvče jinam, obvykle násilím.

závodní dráha

Specializovaná dráha, na které se závodí, obvykle v motorových a jízdních sportech.

odlákat <komu> (děvče)

Odlákat - odvést někoho od něčeho, udržet někoho od činnosti nebo od někoho jiného.