Facebook

Děvče - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu děvče.

Význam: Děvče je něžný výraz pro ženu, obvykle mladšího věku, používaný zejména v českém jazyce.

dívka

Dívka je mladá žena nebo dítě, které ještě nedosáhlo plnoletosti.

slečna

Slečna je titul pro dívku nebo ženu, obvykle stejně starou nebo mladší než paní.

holka

Holka je slangové označení dívky nebo ženy. Obecně se užívá pro mladou osobu, která je milá, energická a zábavná.

holčina

Malá dívka; dítě, které ještě nedosáhlo puberty, ještě nejsou dospělé.

žena (vůbec)

Žena je osoba pohlaví ženského, která má odlišné sociální a kulturní role v různých společnostech.

milá

Milá je přátelský a laskavý výraz vůči druhým, znamená to být ohleduplný a něžný.

milenka

Milenka je partnerka, se kterou je člověk v poměru, na rozdíl od manželky nebo přítelkyně.

služebná

Služebná je služebník nebo služebná, která vykonává domácí práce, jako je úklid, vaření a pomoc s domácími pracemi.

služka, pomocnice

Služka je osoba, která poskytuje ostatním pomoc s domácími pracemi, jako je vaření, úklid a úklid.

přítelkyně

Přítelkyně je vzájemné přátelské vztahy mezi dvěma lidmi, kteří jsou si blízcí a podporují se navzájem.

partnerka

Partnerka je někdo, koho máte rádi a s kým máte vážný vztah. Jsou to kamarádi, přátelé, milenci nebo manželé.

milovaná

Milovaná je někdo, koho druzí mají rádi a ctí, koho milují a za kým tajně touží.

drahá

Drahá je něco, co má vysokou cenu nebo hodnotu, zvláště ve finančním smyslu.

Podobná synonyma

vůbec nic (zápor)

Absolutně žádná činnost, úplný klid, nečinnost.

žena

Žena je osoba rodu ženského, která je zpravidla matkou, manželkou, dcerou nebo sestrou.

stará žena

Stará žena je důstojná bytost s moudrostí, kterou vytváří její zkušenosti a znalosti získané během života.

vášnivá žena

Žena plná vášně, která se nebojí projevovat emoce, je otevřená k přijímání nových zážitků a zkušeností.

služka

Služka je nízkopostavená osoba, která je placená za vykonávání méně náročných domácích prací.

přístupný (žena)

Přístupný = otevřený, přívětivý, přátelský, ochotný, vstřícný.

žena (stará), auto (ojeté)

Žena (stará): starší osoba pohlaví ženského; Auto (ojeté): levnější druh vozidla s množstvím najetých kilometrů.

pohlavně nedotčená dívka

Dívka, která ještě neměla pohlavní styk.

dráha (závodní)

Dráha je trasa nebo drážka, po které se pohybují vozidla k provádění závodů.

těhotná (žena)

Žena ve stavu březosti, který je charakterizovaný vývojem plodu v děloze.

věc (drahá)

Věc je objekt, který je cenný nebo drahý.

vůbec nic

Vůbec nic znamená úplné nulové hodnoty, které nejsou ani dobré ani špatné, ale mají nulovou hodnotu.

vnadný (žena)

Vnadný = krásný, půvabný, okouzlující; žena s přitažlivou a příjemnou osobností.

žena (zlá)

Žena (zlá) je obecný termín pro charakterizování osoby, která se projevuje agresivním, nespravedlivým a manipulativním chováním.

žena (hloupá)

Žena je živoucí bytost, obvykle s mnoha silnými charakterovými rysy a schopnostmi, které ji činí výjimečnou.

žena (omezená)

Žena je pohlaví, které zahrnuje fyzické, kulturní a psychologické rysy. Je to symbol matriarchátu, síly, moudrosti a lásky.

rozkošný (dívka)

Rozkošný: milý, roztomilý, příjemný a laskavý; ideální pro popis dívky.

líná žena

Žena, která se vyhýbá fyzické i duševní činnosti a nechce se snažit.

visutá dráha

Visutá dráha je sportovní zařízení, které skládá z částí s pevnými dráhami umístěnými ve vyšší výšce a jež jsou používány pro adrenalinové aktivity.

žena (vdaná)

Žena vdaná je žena, která je v manželství - je vděčná, loajální a oddaná svému partnerovi.

žena (hranatá)

Žena je silná, inteligentní a kreativní bytost, která je schopná překonávat překážky a dosahovat velkých cílů.

prodejná žena

Prodejná žena je žena, která má obecně dobrou znalost prodeje a je schopná být úspěšně zapojena do prodejních a obchodních aktivit.

vůbec

Vůbec je zájmové slovo, které se používá pro vyjádření úplného rozsahu, nebo pro vyjádření emocí, jako je například zklamání nebo nevím.

(velká) tlustá žena

Žena s větší postavou.

dračice (žena)

Dračice je žena, která se může projevovat jako silná, okouzlující, sebevědomá a vytrvalá.