Facebook

Děvče - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu děvče.

Význam: Děvče je něžný výraz pro ženu, obvykle mladšího věku, používaný zejména v českém jazyce.

dívka

Dívka je mladá žena nebo dítě, které ještě nedosáhlo plnoletosti.

slečna

Slečna je titul pro dívku nebo ženu, obvykle stejně starou nebo mladší než paní.

holka

Holka je slangové označení dívky nebo ženy. Obecně se užívá pro mladou osobu, která je milá, energická a zábavná.

holčina

Malá dívka; dítě, které ještě nedosáhlo puberty, ještě nejsou dospělé.

žena (vůbec)

Žena je osoba pohlaví ženského, která má odlišné sociální a kulturní role v různých společnostech.

milá

Milá je přátelský a laskavý výraz vůči druhým, znamená to být ohleduplný a něžný.

milenka

Milenka je partnerka, se kterou je člověk v poměru, na rozdíl od manželky nebo přítelkyně.

služebná

Služebná je služebník nebo služebná, která vykonává domácí práce, jako je úklid, vaření a pomoc s domácími pracemi.

služka, pomocnice

Služka je osoba, která poskytuje ostatním pomoc s domácími pracemi, jako je vaření, úklid a úklid.

přítelkyně

Přítelkyně je vzájemné přátelské vztahy mezi dvěma lidmi, kteří jsou si blízcí a podporují se navzájem.

partnerka

Partnerka je někdo, koho máte rádi a s kým máte vážný vztah. Jsou to kamarádi, přátelé, milenci nebo manželé.

milovaná

Milovaná je někdo, koho druzí mají rádi a ctí, koho milují a za kým tajně touží.

drahá

Drahá je něco, co má vysokou cenu nebo hodnotu, zvláště ve finančním smyslu.

Podobná synonyma

stará žena

Stará žena je důstojná bytost s moudrostí, kterou vytváří její zkušenosti a znalosti získané během života.

dráha (závodní)

Dráha je trasa nebo drážka, po které se pohybují vozidla k provádění závodů.

prodejná žena

Prodejná žena je žena, která má obecně dobrou znalost prodeje a je schopná být úspěšně zapojena do prodejních a obchodních aktivit.

žena (zlá)

Žena (zlá) je obecný termín pro charakterizování osoby, která se projevuje agresivním, nespravedlivým a manipulativním chováním.

služka

Služka je nízkopostavená osoba, která je placená za vykonávání méně náročných domácích prací.

lanová dráha

Lanová dráha je systém dopravy, který používá provazy, lana nebo kabely k pohybu osob a nákladů.

vůbec

Vůbec je zájmové slovo, které se používá pro vyjádření úplného rozsahu, nebo pro vyjádření emocí, jako je například zklamání nebo nevím.

žena (hranatá)

Žena je silná, inteligentní a kreativní bytost, která je schopná překonávat překážky a dosahovat velkých cílů.

přístupný (žena)

Přístupný = otevřený, přívětivý, přátelský, ochotný, vstřícný.

žena (vznešená)

Žena je osoba, která je vznešená, silná a zodpovědná; má vůli, moudrost a sílu překonat všechny překážky.

věc (drahá)

Věc je objekt, který je cenný nebo drahý.

pracovitá žena

Pracovitá žena je osoba, která s úsilím a odhodláním přijímá výzvy, zlepšuje svůj život a přináší užitek do společnosti.

žena

Žena je pohlavní bytost ženského rodu, ve všech kulturách a společnostech. Je zdrojem života, hluboké lásky a emocionálního zázemí.

visutá dráha

Visutá dráha je sportovní zařízení, které skládá z částí s pevnými dráhami umístěnými ve vyšší výšce a jež jsou používány pro adrenalinové aktivity.

těhotná (žena)

Žena ve stavu březosti, který je charakterizovaný vývojem plodu v děloze.

člověk (vůbec)

Člověk je vysoce inteligentní druh hominidů, kterým se často připisuje velké schopnosti komunikace, používání zbraní a schopnost vytvářet civilizace.

dráha (životní)

Dráha je obecný termín pro cestu, kterou člověk prochází během života. Zahrnuje všechny kroky, které člověk učiní, aby dosáhl svých cílů a které ho přivedou na cílovou stanici.

nově získaný (žena)

Nově získaná žena je žena, která nedávno získala někoho, koho má ráda nebo se s ním oženila.

žena (vdaná)

Žena vdaná je žena, která je v manželství - je vděčná, loajální a oddaná svému partnerovi.

dračice (žena)

Dračice je žena, která se může projevovat jako silná, okouzlující, sebevědomá a vytrvalá.

vůbec ne

Vůbec je slovo používané pro vyjádření absolutního nedostatku, absence nebo neexistence. Je to často používané synonymum pro "absolutní výčet" nebo "vůbec žádný".

nepřístupný (žena)

Nepřístupný: odmítající přijmout návrhy nebo prostředky otevření komunikace; lhostejný k potřebám nebo city druhých.

(velká) tlustá žena

Žena s větší postavou.

dívka (hezká)

Dívka je mladá, krásná žena/dítě, která je obvykle vnímána jako atraktivní a okouzlující.