Facebook

Věc (drahá) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu věc (drahá).

Význam: Věc je objekt, který je cenný nebo drahý.

žert

Žert je humoristické sdělení nebo jeho část, které má za cíl bavit posluchače.

legrace

Legrace je humorná forma zábavy, která se projevuje smíchem, žertem a dováděním.

šprým

Neobvyklý, šikovný, vtipný způsob jednání, činů nebo myšlenek.

událost

Událost je akce, situace nebo čas, který se očekává nebo se stane.

Podobná synonyma

dokonaná událost

Dokonaná událost je již hotový čin nebo proces, který je ukončen a nemůže být změněn.

událost (drobná)

Událost je okamžik, situace nebo vývoj, který je zaznamenán nebo zaznamenán.

rušivá událost

Rušivá událost je nepředvídatelná situace, která má za následek narušení normálního chodu nebo průběhu věci.

výstřední legrace

Výstřední legrace je druh humoru, který se zaměřuje na nezvyklé, často kontroverzní, situace a vtipy.

událost (smutná)

Událost je nečekaná situace, která je obvykle nepříjemná nebo smutná.

ztropit si žert <z koho>

Ztropit si žert z někoho: udělat mu legraci, vtip či šprým, obyčejně s dobrým úmyslem.

tragikomická událost

Tragikomická událost je situace, ve které se kombinuje smíšené pocity smutku a humoru.

kanadský žert

Kanadský žert je forma vtipu nebo žertu, která je charakteristická pro kanadskou kulturu a obvykle se na ní odkazuje.

hrozná událost (válka)

Hrozná událost je obecně označována jako válka, která je způsobena nebo vyvolána bojem mezi dvěma nebo více stranami.