Facebook

Drahá - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu drahá.

Význam: Drahá je něco, co má vysokou cenu nebo hodnotu, zvláště ve finančním smyslu.

vozovka

Vozovka je povrch silnice, který se skládá z několika vrstev, jako je asfaltová vrstva, kamenná drť, vyrovnávací vrstva a podklad.

železnice

Železnice je dopravní systém se souborem kolejí pro vlaky, které slouží k přepravě osob a zboží.

vlak

Vlak je veřejný dopravní prostředek, který se skládá z lokomotivy a vagonů, který slouží k přepravě osob a nákladů.

nádraží

Nádraží je místo, kde se nachází vlaková stanice, kde přijíždějí a odjíždějí vlaky a autobusy. Je to také místo, kde se nacházejí obchody, restaurace a jiné služby.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

kariéra

Kariéra je obecný pojem pro rozvoj osobních a profesních schopností a dovedností, který vede k osobnímu a profesnímu úspěchu.

směr pohybu

Směr pohybu je orientace, ve které se něco pohybuje. Může se jednat o fyzické těleso, ale i o proud, proudění, proudění vzduchu apod.

pohyb (hvězd)

Pohyb hvězd je neustálý pohyb hvězdných objektů po obloze, který je vyvolán gravitací a rotací Galaxie.

děvče

Děvče je něžný výraz pro ženu, obvykle mladšího věku, používaný zejména v českém jazyce.

milenka

Milenka je žena, která trvale nebo pravidelně miluje jiného muže, aniž by s ním měla oficiální vztah.

přítelkyně

Přítelkyně je vzájemné přátelské vztahy mezi dvěma lidmi, kteří jsou si blízcí a podporují se navzájem.

partnerka

Partnerka je někdo, koho máte rádi a s kým máte vážný vztah. Jsou to kamarádi, přátelé, milenci nebo manželé.

holka

Holka je všeobecné označení pro dívku nebo mladou ženu. Slovo je také používáno jako zdrobnělina pro dívku nebo ženu.

milovaná

Milovaná je někdo, koho druzí mají rádi a ctí, koho milují a za kým tajně touží.

Podobná synonyma

směr (výtvarný)

Směr je koncept, který se vztahuje k výtvarnému umění a říká se, že určuje, jak bude umělecké dílo vypadat.

životní

Životní: Životní znamená osobní, související s lidským životem a prožíváním. Označuje všechno, co se týká našeho života, např. osobní zážitky, vztahy, práce, úspěchy a úskalí.

pohyb

Pohyb je přesun nebo změna pozice nebo polohy tělesa, který může být vyvolán vnitřními nebo vnějšími silami.

směr (politický)

Směr je politické slovo pro konkrétní cíle, politickou ideologii nebo politickou platformu.

cesta

Cesta je trasa nebo přímá linie vedoucí od jednoho místa k druhému.

naznačit (směr)

Naznačit znamená dát náznak, dát nějaký nesouvislý signál nebo událost, který může naznačovat směr nebo cíl.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

směr

Směr je určení, ve kterém se něco pohybuje nebo ve kterém je něco umístěno. Může také označovat řízení, plán nebo cíl.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat znamená určit směr pohybu, jít nebo se ubírat určitým směrem.

ovládání (pohybů)

Ovládání je schopnost řídit pohyby, aby se dosáhly specifické cíle.

přebrat (děvče)

Přebrat znamená vzít na sebe zodpovědnost za něco nebo někoho.

houkat (vlak)

Houkat představuje zvukový signál z kotle lokomotivy, vysílaný pro označení pohybu vlaku.

nestihnout (vlak)

Nestihnout vlak znamená nedojet včas na stanoviště určeného vlaku.

směr (letu)

Směr je vektorová veličina, která určuje směr pohybu nebo letu. Označuje úhel mezi ním a referenčním směrem, například středem nebo severním směrem.

cesta (letadlem)

Cesta letadlem je přeprava osob nebo zboží z jednoho místa na druhé pomocí letadla.

děvče (neposkvrněné)

Mladá žena; často přívětivá, nevinná a čistá, s dobrými mravy a charakterem.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

vlak (dálkový)

Vlak (dálkový) je dopravní prostředek sloužící k přepravě osob a nákladu. Jeho hlavními vlastnostmi jsou rychlost, pohodlnost a bezpečnost cestování.

směr (myšlenkový)

Směr je obecný pojem označující směr (dráhu) v pohybu, ale také myšlenkový směr či cíl.

odloudit (děvče)

Odloudit znamená násilím odvést někoho a odstranit ho ze svého přítomného prostředí.

pohyb vpřed

Pohyb vpřed je pohyb, kterým se snažíme dosáhnout cíle. Je to pohyb směrem k úspěchu a napředování.

prostředí (životní)

Prostředí je okolní prostředí, ve kterém člověk žije; zahrnuje fyzické, sociální, ekonomické a kulturní faktory.