Facebook

Drahá - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu drahá.

Význam: Drahá je něco, co má vysokou cenu nebo hodnotu, zvláště ve finančním smyslu.

vozovka

Vozovka je povrch silnice, který se skládá z několika vrstev, jako je asfaltová vrstva, kamenná drť, vyrovnávací vrstva a podklad.

železnice

Železnice je dopravní systém se souborem kolejí pro vlaky, které slouží k přepravě osob a zboží.

vlak

Vlak je veřejný dopravní prostředek, který se skládá z lokomotivy a vagonů, který slouží k přepravě osob a nákladů.

nádraží

Nádraží je místo, kde se nachází vlaková stanice, kde přijíždějí a odjíždějí vlaky a autobusy. Je to také místo, kde se nacházejí obchody, restaurace a jiné služby.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

kariéra

Kariéra je obecný pojem pro rozvoj osobních a profesních schopností a dovedností, který vede k osobnímu a profesnímu úspěchu.

směr pohybu

Směr pohybu je orientace, ve které se něco pohybuje. Může se jednat o fyzické těleso, ale i o proud, proudění, proudění vzduchu apod.

pohyb (hvězd)

Pohyb hvězd je neustálý pohyb hvězdných objektů po obloze, který je vyvolán gravitací a rotací Galaxie.

děvče

Děvče je něžný výraz pro ženu, obvykle mladšího věku, používaný zejména v českém jazyce.

milenka

Milenka je žena, která trvale nebo pravidelně miluje jiného muže, aniž by s ním měla oficiální vztah.

přítelkyně

Přítelkyně je vzájemné přátelské vztahy mezi dvěma lidmi, kteří jsou si blízcí a podporují se navzájem.

partnerka

Partnerka je někdo, koho máte rádi a s kým máte vážný vztah. Jsou to kamarádi, přátelé, milenci nebo manželé.

holka

Holka je všeobecné označení pro dívku nebo mladou ženu. Slovo je také používáno jako zdrobnělina pro dívku nebo ženu.

milovaná

Milovaná je někdo, koho druzí mají rádi a ctí, koho milují a za kým tajně touží.

Podobná synonyma

uběhnout (cesta)

Uběhnout cestu znamená projít ji rychle, rychleji, než je obvyklé.

dráha (životní)

Dráha je obecný termín pro cestu, kterou člověk prochází během života. Zahrnuje všechny kroky, které člověk učiní, aby dosáhl svých cílů a které ho přivedou na cílovou stanici.

mít zastávku <kde> (vlak)

Mít zastávku (vlak) znamená zastavit se na konkrétní stanici v trase vlaku.

měnit směr

Měnit směr znamená změnit předem stanovenou trasu nebo cestu, přeorientovat se na nový směr.

cesta

Cesta je trasa, po které lze putovat, běžet nebo jezdit k určitému cíli. Může být také metaforou pro životní nebo duchovní cestu.

směr (myšlenkový)

Směr je obecný pojem označující směr (dráhu) v pohybu, ale také myšlenkový směr či cíl.

směr

Směr je pojem, který označuje konkrétní cíl, směr nebo vedení. Označuje směr, kterým se budou věci vykonávat, nebo místo, kam se něco bude snažit.

pohyb

Pohyb je přesun nebo změna pozice nebo polohy tělesa, který může být vyvolán vnitřními nebo vnějšími silami.

dát nárazem (směr)

Dát nárazem (směr): narazit se do něčeho ve směru, který je předem stanovený.

životní

Životní: Životní znamená osobní, související s lidským životem a prožíváním. Označuje všechno, co se týká našeho života, např. osobní zážitky, vztahy, práce, úspěchy a úskalí.

stáčet se (cesta)

Stáčet se: oblouk, křivka na cestě; měnit směr jízdy nebo chůze; kolísání směrem nahoru a dolů.

cesta (zpět)

Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.

procházková cesta

Procházková cesta je cesta nebo trasa určená k procházkám, turistickým výletům nebo jízdě na kole.

pohyb vpřed

Pohyb vpřed je pohyb, kterým se snažíme dosáhnout cíle. Je to pohyb směrem k úspěchu a napředování.

směr (politický)

Směr je politické slovo pro konkrétní cíle, politickou ideologii nebo politickou platformu.

ovládání (pohybů)

Ovládání je schopnost řídit pohyby, aby se dosáhly specifické cíle.

ukazovat (směr)

Ukazovat znamená odkazovat na určitý směr nebo cíl.

rytmický pohyb

Rytmický pohyb je opakováním stejných pohybů ve stejném pořadí a rytmu.

pobízet (k pohybu)

Pobízet znamená nutit někoho ke konání něčeho, přimět k pohybu.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat znamená určit směr pohybu, jít nebo se ubírat určitým směrem.

stoupat (cesta)

Stoupat znamená jít nahoru, zvyšovat se; např. cesta stoupá k vrcholu.