Facebook

Partnerka - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu partnerka.

Význam: Partnerka je někdo, koho máte rádi a s kým máte vážný vztah. Jsou to kamarádi, přátelé, milenci nebo manželé.

děvče

Děvče je něžný výraz pro ženu, obvykle mladšího věku, používaný zejména v českém jazyce.

milenka

Milenka je žena, která trvale nebo pravidelně miluje jiného muže, aniž by s ním měla oficiální vztah.

přítelkyně

Přítelkyně je vzájemné přátelské vztahy mezi dvěma lidmi, kteří jsou si blízcí a podporují se navzájem.

holka

Holka je všeobecné označení pro dívku nebo mladou ženu. Slovo je také používáno jako zdrobnělina pro dívku nebo ženu.

milovaná

Milovaná je někdo, koho druzí mají rádi a ctí, koho milují a za kým tajně touží.

drahá

Drahá je něco, co má vysokou cenu nebo hodnotu, zvláště ve finančním smyslu.

Podobná synonyma

zneuctívat (děvče)

Zneuctívat znamená pošlapávat, ponižovat či urážet dívku nebo ženu.

visutá dráha

Visutá dráha je sportovní zařízení, které skládá z částí s pevnými dráhami umístěnými ve vyšší výšce a jež jsou používány pro adrenalinové aktivity.

přebrat (děvče)

Přebrat znamená vzít na sebe zodpovědnost za něco nebo někoho.

závodní dráha

Specializovaná dráha, na které se závodí, obvykle v motorových a jízdních sportech.

věc (drahá)

Věc je objekt, který je cenný nebo drahý.

lanová dráha

Lanová dráha je systém dopravy, který používá provazy, lana nebo kabely k pohybu osob a nákladů.

odloudit (děvče)

Odloudit znamená násilím odvést někoho a odstranit ho ze svého přítomného prostředí.

dráha (závodní)

Dráha je trasa nebo drážka, po které se pohybují vozidla k provádění závodů.

místní dráha

Místní dráha je drahá pro osobní dopravu nebo nákladní dopravu ve vymezené oblasti.

dráha (životní)

Dráha je obecný termín pro cestu, kterou člověk prochází během života. Zahrnuje všechny kroky, které člověk učiní, aby dosáhl svých cílů a které ho přivedou na cílovou stanici.

děvče (neposkvrněné)

Mladá žena; často přívětivá, nevinná a čistá, s dobrými mravy a charakterem.

odlákat <komu> (děvče)

Odlákat - odvést někoho od něčeho, udržet někoho od činnosti nebo od někoho jiného.