Facebook

Odlákat <komu> (děvče) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu odlákat <komu> (děvče).

Význam: Odlákat - odvést někoho od něčeho, udržet někoho od činnosti nebo od někoho jiného.

odvábit

Odvábit znamená odvrátit pozornost nebo zájem někoho od něčeho.

odvést

Odvést: odstranit něco z jeho původního místa, odstranit zátěž/povinnost, provést úkon.

přebrat

Přebrat znamená převzít na sebe nebo převzít kontrolu nad něčím, co předtím patřilo někomu jinému.

Podobná synonyma

odvést (z organismu)

Odvést: odstranit z organismu; vyloučit z těla, např. toxiny, látky, tekutiny, přebytečné teplo.

odvést (pozornost)

Odvést znamená odvádět pozornost od něčeho.

přebrat (děvče)

Přebrat znamená vzít na sebe zodpovědnost za něco nebo někoho.

přebrat si

Přebrat si znamená převzít zodpovědnost, začít si věci více organizovat a vyřizovat sám.

odvést <koho odkud>

Odvést: přesunout někoho z jednoho místa na druhé.

odvést (násilím)

Odvést znamená zbavit něčího zboží, majetku nebo osoby násilím a bez jeho souhlasu.

přebrat (z jiného zdroje)

Přebrat znamená vzít si něco od jiné osoby nebo organizace, obvykle bez souhlasu nebo s odměnou.

odvést (do otroctví)

Odvést je vyvézt někoho z jeho domova a odvést ho do otroctví.