Facebook

Odloudit (děvče) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu odloudit (děvče).

Význam: Odloudit znamená násilím odvést někoho a odstranit ho ze svého přítomného prostředí.

probrat (svazek)

Probrat znamená zkoumat, analyzovat a hledat významy, které se skrývají uvnitř textu.

roztřídit

Roztřídit znamená rozdělit do skupin nebo kategorií, buď podle určitého kritéria nebo náhodně.

převzít (moc)

Převzít moc znamená převzít odpovědnost za danou situaci nebo plnění úkolů.

přejmout <co>

Přejmout znamená přijmout, uznat, převzít nebo přijmout odpovědnost.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

odvést

Odvést znamená odebrat, odstranit, odklidit nebo přesměrovat něco jinam.

vybrat si (špatně)

Vybrat si znamená vybírat z možností, které jsou k dispozici, a rozhodnout se pro tu nejvhodnější.

opít se

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, což může mít za následek narušení vědomí až do úplného ožralosti.

přejíst se

Přejíst se znamená jíst až přejídáním, až do bodu, kdy jste nadměrně sytí.

Podobná synonyma

ustoupit <od čeho>

Ustoupit znamená přijmout druhou stranu, odejít ze stávající situace či pozice.

vydolovat <co z čeho>

"Vydolovat" znamená získat něco z něčeho, obvykle pomocí námahy nebo úsilí.

vybrat si

Vybrat si znamená určit si něco na základě vlastního rozhodnutí z několika dostupných možností.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho znamená odmítnout, přestat se o něco snažit nebo se zbavit něčeho.

svazek

Svazek je soubor knih, článků, dokumentů nebo jiných materiálů, které jsou spojeny se stejnou tématikou.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

odlít <čeho>

Odlít znamená odtrhnout se nebo odletět (z čeho, co).

zasáhnout <do čeho>

Zasáhnout: použít násilí nebo jiné prostředky k ovlivnění situace.

získání <čeho>

Získání: dosažení čeho (např. informací, výhod, zdrojů) prostřednictvím úsilí nebo jiných prostředků.

vybrat <koho>

Vybrat znamená vyčlenit jednu osobu nebo věc z více možností.

radovat se <z čeho>

Radovat se znamená prožívat vnitřní radost a štěstí kvůli něčemu zvláštnímu.

ujmout se (funkce)

Ujmout se znamená vzít na sebe odpovědnost za něco/někoho a za jeho/jeho dostupnost.

odvozovat <co z čeho>

Odvozovat znamená vyvozovat, dospívat k závěru z určitých důkazů či informací.

lekat se <koho n. čeho>

Lekat se znamená mít obavy, strach, paniku nebo úzkost z čeho/koho.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat, získat právo kontroly, ovládnout či vlastnit něco.

pustit se <do čeho>

Začít se věnovat činnosti; zapojit se do něčeho.

využít <čeho> (negativně)

Využít negativně znamená činit zneužití, využívat nezákonně, či bez souhlasu.

odstoupení <od čeho>

Odstoupení je proces, při kterém se někdo odvolává od smlouvy nebo závazku.

dotknout se <čeho>

Dotknout se <čeho>: zasáhnout a ovlivnit, změnit nebo oživit něco.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zpozornět, všimnout si detailů, pozorovat, vnímat, zaznamenat.

pozbývat <čeho>

Pozbývat: ztrácet, opouštět, vzdávat se, odcházet.

domáhat se <čeho>

Usilovat o něco s úsilím, odhodláním a vytrvalostí.

hledět si čeho

Vyhledávat si, aby se dosáhlo daného cíle; soustředit se na to, co je důležité.

odradit <koho od čeho>

Odradit: přimět někoho, aby se od něčeho odvrátil; přesvědčit někoho, aby se vyhnul něčemu.

dostat <z čeho> (peníze)

Získat, obdržet peníze.

vzít <z čeho>

"Vzít" znamená získat nebo uchopit danou věc.

vybrat <co>

Vybrat: zvolit jednu či více možností z více dostupných.

ujmout se

Ujmout se znamená převzít zodpovědnost za něco nebo někoho.

vyslovení <čeho>

Vyslovení: čeho - Zkratka pro "čeho se týká", označuje otázku "o čem je řeč?".

probrat

Probrat znamená pečlivě prozkoumat, prodiskutovat nebo projednat nějakou problematiku.