Facebook

Odloudit (děvče) - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu odloudit (děvče).

Význam: Odloudit znamená násilím odvést někoho a odstranit ho ze svého přítomného prostředí.

probrat (svazek)

Probrat znamená zkoumat, analyzovat a hledat významy, které se skrývají uvnitř textu.

roztřídit

Roztřídit znamená rozdělit do skupin nebo kategorií, buď podle určitého kritéria nebo náhodně.

převzít (moc)

Převzít moc znamená převzít odpovědnost za danou situaci nebo plnění úkolů.

přejmout <co>

Přejmout znamená přijmout, uznat, převzít nebo přijmout odpovědnost.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

odvést

Odvést znamená odebrat, odstranit, odklidit nebo přesměrovat něco jinam.

vybrat si (špatně)

Vybrat si znamená vybírat z možností, které jsou k dispozici, a rozhodnout se pro tu nejvhodnější.

opít se

Opít se znamená vypít velké množství alkoholu, což může mít za následek narušení vědomí až do úplného ožralosti.

přejíst se

Přejíst se znamená jíst až přejídáním, až do bodu, kdy jste nadměrně sytí.

Podobná synonyma

svazek

Svazek je soubor dokumentů, knih nebo jiných materiálů, které jsou spojeny stejným tématem nebo cílem.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se na detaily, sledovat.

nechat <čeho>

Nechat = ponechat, nechat být, připustit existenci a dopustit, že se něco stane, aniž bychom to ovlivnili.

oddělovat <co od čeho>

Rozdělovat, odlišovat nebo od sebe odloučit.

vplétat <co do čeho>

Vplétat znamená zapojit různé části dohromady, často navzájem propletat, a tím vytvořit kompaktní celek.

vybrat (peníze)

Vybrat znamená vyčerpat peníze z účtu nebo rezervy.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat to, nedávat pozor, nevnímat to.

ujmout se (funkce)

Ujmout se znamená vzít na sebe odpovědnost za něco/někoho a za jeho/jeho dostupnost.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces, při kterém je něco dokončeno nebo dokončeno.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.

zmocňovat se <čeho>

Užívat si něčeho nezákonně, bez povolení nebo oprávnění.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout = uniknout nebo se zachránit z nebezpečné situace.

vytáhnout <z čeho> (vodu)

Odstranit vodu z určitého prostoru odebíráním.

zrazovat <od čeho>

Zrazovat znamená donutit někoho přestat se chovat určitým způsobem nebo se vyhnout určitému jednání.

špatně

Špatně: špatný, nedostatečný, neuspokojivý, nevhodný, nesprávný.

dávat se <do čeho>

Dávat se: vyvíjet úsilí, obětovat energii a čas pro dosažení cíle.

vybrat

Vybrat znamená vybírat si ze dvou nebo více možností nebo věcí, aby se zvolila ta nejlepší.

vyloučit <koho z čeho>

Vyloučit znamená odstranit nebo vyřadit někoho nebo něco z něčeho.

převzít (zboží)

Převzít zboží: vzít si na sebe odpovědnost za zboží, které je již k dispozici.

dbát <čeho>

Dbát <čeho> znamená dbát pozornosti, přísně se řídit a věnovat čemu pozornost.

oprošťovat <koho od čeho>

Oprošťovat znamená osvobozovat, uvolňovat nebo odstraňovat něco, co je jinak omezující či zatěžující.

oblékat se <do čeho>

Převléct se do daného oděvu nebo oblečení.

nevšimnout si <čeho>

Nezaregistrovat, nevšimnout si čeho.

být součástí <čeho>

Být součástí čeho je zapojit se do činnosti nebo procesu, který je již zahájen.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit znamená vzdát se čeho, opustit prostor nebo se vzdálit od něčeho.

vplést <co do čeho>

Vplést: začlenit do něčeho, čím se mění vzhled nebo struktura.