Facebook

Holka - synonyma

Celkem nalezeno 23 synonym ke slovu holka.

Význam: Holka je všeobecné označení pro dívku nebo mladou ženu. Slovo je také používáno jako zdrobnělina pro dívku nebo ženu.

děvče

Děvče je mladá žena nebo dívka ve věku od dětství až po dospívání. Je to člověk, který ještě není plně dospělý.

dívka

Dívka je člověk ve věku od dětství po dospělost, obvykle označovaný jako pohlaví ženské.

holčina

Holčina je dívka nebo malé dítě, obvykle ve věku od 4 do 12 let.

žena (vůbec)

Žena je obecný pojem pro všechny dospělé ženské osoby, včetně jejich charakteristik, vlastností a rolí ve společnosti.

milá

Milá je přívětivá a laskavá osoba, která je velmi laskavá a úctyhodná.

milenka

Žena, která je milována a finančně podporována mužem, aniž by bylo uzavřeno oficiální manželství.

nevěsta

Žena, která se ožení; nevěsta je představitelem oslaveného páru a nosí bílou svatební šaty.

služebná

Služebná je osoba, která vykonává služebné pozice nebo funkce v domácnosti nebo ve firmě.

služka

Osoba, která provádí pomocné, domácí práce pro jinou osobu nebo rodinu, jako je uklízení, vaření, praní a šití.

pomocnice

Pomocnice je osoba, která pomáhá druhým s jejich prací a úkoly.

žába

Žába je pojem používaný pro označení skupiny plazů, kterou tvoří více než 4000 druhů. Jsou obecně známé pro svou schopnost skákat a žít na souši i ve vodě.

žabec

Žabec je hmyz řádu sarančat, který obývá vodní prostředí. Má chitinovou krunýř a čtyři páry nohou. Žabce se obecně používá jako symbol nebo metafora pro něco, co je malé a zanedbatelné.

žabka

Žabka je obchodní řetězec s potravinami a drogerií, který se zaměřuje na nabídku kvalitních a cenově dostupných produktů.

kočka

Kočka je domácí zvíře, oblíbené pro svou lásku, inteligenci a mazlivost. Je to často nezávislé zvíře, které však obvykle hledá lidskou pozornost.

kocour

Kocour je domácí kočka, která se tradičně používá k lovu myší a její kočičí charakteristiky.

buchta

Buchta je pečivo, které může být sladké nebo slané, ploché nebo zvednuté a může mít různé příchutě.

děvka

Nepříjemný výraz pro ženu, která má sex za úplatu, nebo pro ženu, která se chová nečestně.

nevěstka

Žena, která poskytuje sexuální služby za finanční odměnu.

prostitutka

Prostitutka je osoba, která se za peníze účastní sexuálních aktivit.

přítelkyně

Přítelkyně je vzájemné přátelské vztahy mezi dvěma lidmi, kteří jsou si blízcí a podporují se navzájem.

partnerka

Partnerka je někdo, koho máte rádi a s kým máte vážný vztah. Jsou to kamarádi, přátelé, milenci nebo manželé.

milovaná

Milovaná je někdo, koho druzí mají rádi a ctí, koho milují a za kým tajně touží.

drahá

Drahá je něco, co má vysokou cenu nebo hodnotu, zvláště ve finančním smyslu.

Podobná synonyma

nově získaný (žena)

Nově získaná žena je žena, která nedávno získala někoho, koho má ráda nebo se s ním oženila.

lanová dráha

Lanová dráha je systém dopravy, který používá provazy, lana nebo kabely k pohybu osob a nákladů.

dívka (nedotčená sexuálně)

Dívka je nezletilá osoba, která ještě nezačala sexuálně žít.

žena

Žena je pojem pro osobu ženského pohlaví, často používaný pro označení silné, inteligentní a emočně vyrovnané osobnosti.

žena (zlá)

Žena (zlá) je obecný termín pro charakterizování osoby, která se projevuje agresivním, nespravedlivým a manipulativním chováním.

ideální bytost (žena)

Ideální žena je někdo, kdo je úžasný ve všech ohledech, včetně fyzického zdraví, duševní síly, láskavosti a odvahy.

děvče (neposkvrněné)

Mladá žena; často přívětivá, nevinná a čistá, s dobrými mravy a charakterem.

další (žena)

Další: další osoba, člověk nebo věc; následující, příští.

dračice (žena)

Dračice je žena, která se může projevovat jako silná, okouzlující, sebevědomá a vytrvalá.

žena (hranatá)

Žena je silná, inteligentní a kreativní bytost, která je schopná překonávat překážky a dosahovat velkých cílů.

vášnivá žena

Žena plná vášně, která se nebojí projevovat emoce, je otevřená k přijímání nových zážitků a zkušeností.

závodní dráha

Specializovaná dráha, na které se závodí, obvykle v motorových a jízdních sportech.

žena (hezká)

Žena je silná, inteligentní, krásná osobnost, která je něžná, laskavá a hezká.

žena (omezená)

Žena je pohlaví, které zahrnuje fyzické, kulturní a psychologické rysy. Je to symbol matriarchátu, síly, moudrosti a lásky.

dívka (hezká)

Dívka je mladá dívka, která se vyznačuje krásou a upřímností.

zneuctívat (děvče)

Zneuctívat znamená pošlapávat, ponižovat či urážet dívku nebo ženu.

přebrat (děvče)

Přebrat znamená vzít na sebe zodpovědnost za něco nebo někoho.

nezkušená dívka

Dívka, která ještě nemá žádné zkušenosti s něčím, čeho se učí.

visutá dráha

Visutá dráha je sportovní zařízení, které skládá z částí s pevnými dráhami umístěnými ve vyšší výšce a jež jsou používány pro adrenalinové aktivity.

místní dráha

Místní dráha je drahá pro osobní dopravu nebo nákladní dopravu ve vymezené oblasti.

žena (vznešená)

Žena je osoba, která je vznešená, silná a zodpovědná; má vůli, moudrost a sílu překonat všechny překážky.

odloudit (děvče)

Odloudit znamená násilím odvést někoho a odstranit ho ze svého přítomného prostředí.

odlákat <komu> (děvče)

Odlákat - odvést někoho od něčeho, udržet někoho od činnosti nebo od někoho jiného.