Facebook

Holka - synonyma

Celkem nalezeno 23 synonym ke slovu holka.

Význam: Holka je všeobecné označení pro dívku nebo mladou ženu. Slovo je také používáno jako zdrobnělina pro dívku nebo ženu.

děvče

Děvče je mladá žena nebo dívka ve věku od dětství až po dospívání. Je to člověk, který ještě není plně dospělý.

dívka

Dívka je člověk ve věku od dětství po dospělost, obvykle označovaný jako pohlaví ženské.

holčina

Holčina je dívka nebo malé dítě, obvykle ve věku od 4 do 12 let.

žena (vůbec)

Žena je obecný pojem pro všechny dospělé ženské osoby, včetně jejich charakteristik, vlastností a rolí ve společnosti.

milá

Milá je přívětivá a laskavá osoba, která je velmi laskavá a úctyhodná.

milenka

Žena, která je milována a finančně podporována mužem, aniž by bylo uzavřeno oficiální manželství.

nevěsta

Žena, která se ožení; nevěsta je představitelem oslaveného páru a nosí bílou svatební šaty.

služebná

Služebná je osoba, která vykonává služebné pozice nebo funkce v domácnosti nebo ve firmě.

služka

Osoba, která provádí pomocné, domácí práce pro jinou osobu nebo rodinu, jako je uklízení, vaření, praní a šití.

pomocnice

Pomocnice je osoba, která pomáhá druhým s jejich prací a úkoly.

žába

Žába je pojem používaný pro označení skupiny plazů, kterou tvoří více než 4000 druhů. Jsou obecně známé pro svou schopnost skákat a žít na souši i ve vodě.

žabec

Žabec je hmyz řádu sarančat, který obývá vodní prostředí. Má chitinovou krunýř a čtyři páry nohou. Žabce se obecně používá jako symbol nebo metafora pro něco, co je malé a zanedbatelné.

žabka

Žabka je obchodní řetězec s potravinami a drogerií, který se zaměřuje na nabídku kvalitních a cenově dostupných produktů.

kočka

Kočka je domácí zvíře, oblíbené pro svou lásku, inteligenci a mazlivost. Je to často nezávislé zvíře, které však obvykle hledá lidskou pozornost.

kocour

Kocour je domácí kočka, která se tradičně používá k lovu myší a její kočičí charakteristiky.

buchta

Buchta je pečivo, které může být sladké nebo slané, ploché nebo zvednuté a může mít různé příchutě.

děvka

Nepříjemný výraz pro ženu, která má sex za úplatu, nebo pro ženu, která se chová nečestně.

nevěstka

Žena, která poskytuje sexuální služby za finanční odměnu.

prostitutka

Prostitutka je osoba, která se za peníze účastní sexuálních aktivit.

přítelkyně

Přítelkyně je vzájemné přátelské vztahy mezi dvěma lidmi, kteří jsou si blízcí a podporují se navzájem.

partnerka

Partnerka je někdo, koho máte rádi a s kým máte vážný vztah. Jsou to kamarádi, přátelé, milenci nebo manželé.

milovaná

Milovaná je někdo, koho druzí mají rádi a ctí, koho milují a za kým tajně touží.

drahá

Drahá je něco, co má vysokou cenu nebo hodnotu, zvláště ve finančním smyslu.

Podobná synonyma

žena

Žena je člověk, který byl stvořen jako matka, partnerka, milenka, přítelkyně, pracovnice, společník a silná osobnost.

nepřístupný (žena)

Nepřístupný: odmítající přijmout návrhy nebo prostředky otevření komunikace; lhostejný k potřebám nebo city druhých.

dračice (žena)

Dračice je žena, která se může projevovat jako silná, okouzlující, sebevědomá a vytrvalá.

žena (zlá)

Žena (zlá) je obecný termín pro charakterizování osoby, která se projevuje agresivním, nespravedlivým a manipulativním chováním.

žena (vdaná)

Žena vdaná je žena, která je v manželství - je vděčná, loajální a oddaná svému partnerovi.

lanová dráha

Lanová dráha je systém dopravy, který používá provazy, lana nebo kabely k pohybu osob a nákladů.

děvče (neposkvrněné)

Mladá žena; často přívětivá, nevinná a čistá, s dobrými mravy a charakterem.

přebrat (děvče)

Přebrat znamená vzít na sebe zodpovědnost za něco nebo někoho.

visutá dráha

Visutá dráha je sportovní zařízení, které skládá z částí s pevnými dráhami umístěnými ve vyšší výšce a jež jsou používány pro adrenalinové aktivity.

vhodná nevěsta n. ženich

Ženichova ideální nevěsta: osoba, která je milá, ohleduplná, zodpovědná a připravená na dlouhodobý vztah.

ctnostná (krásná) žena

Žena, která se odlišuje svou dobrou povahou, laskavostí, čestností a krásou.

vášnivá žena

Žena plná vášně, která se nebojí projevovat emoce, je otevřená k přijímání nových zážitků a zkušeností.

člověk (vůbec)

Člověk je vysoce inteligentní druh hominidů, kterým se často připisuje velké schopnosti komunikace, používání zbraní a schopnost vytvářet civilizace.

odloudit (děvče)

Odloudit znamená odvést děvče jinam, obvykle násilím.

vůbec ne

Vůbec je slovo používané pro vyjádření absolutního nedostatku, absence nebo neexistence. Je to často používané synonymum pro "absolutní výčet" nebo "vůbec žádný".

dráha (životní)

Dráha je obecný termín pro cestu, kterou člověk prochází během života. Zahrnuje všechny kroky, které člověk učiní, aby dosáhl svých cílů a které ho přivedou na cílovou stanici.

dívka (nedotčená sexuálně)

Dívka je nezletilá osoba, která ještě nezačala sexuálně žít.

pohlavně nedotčená dívka

Dívka, která ještě neměla pohlavní styk.

odlákat <komu> (děvče)

Odlákat - odvést někoho od něčeho, udržet někoho od činnosti nebo od někoho jiného.

nezkušená dívka

Dívka, která ještě nemá žádné zkušenosti s něčím, čeho se učí.

stará žena

Stará žena je důstojná bytost s moudrostí, kterou vytváří její zkušenosti a znalosti získané během života.

tlustá žena

Žena s vyšším BMI, než je obvyklé ve společnosti přijímané standardy.

vnadný (žena)

Vnadný = krásný, půvabný, okouzlující; žena s přitažlivou a příjemnou osobností.

vůbec

Vůbec je zájmeno vyjadřující úplnost nebo neomezenost, obvykle používané v otázkách a výrazech.