Facebook

Dráha (životní) - synonyma

Celkem nalezeno 2 synonyma ke slovu dráha (životní).

Význam: Dráha je obecný termín pro cestu, kterou člověk prochází během života. Zahrnuje všechny kroky, které člověk učiní, aby dosáhl svých cílů a které ho přivedou na cílovou stanici.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

vzestup

Vzestup je postupný nárůst, zvýšení nebo zisk něčeho. Může se týkat úrovní, hodnot, úspěchu nebo pozice.

Podobná synonyma

rychlý

Rychlý znamená rychle se pohybující nebo jednající, což zahrnuje rychlost pohybu i myšlení.

postup

Postup je systematický způsob vykonávání činností k dosažení cíle.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s příslušnými pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

obecný postup

Obecný postup je série kroků k dosažení cíle. Je to jednoduchý proces, který může být použit pro různé účely.

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.