Facebook

Zneuctívat (děvče) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu zneuctívat (děvče).

Význam: Zneuctívat znamená pošlapávat, ponižovat či urážet dívku nebo ženu.

poskvrňovat

Poskvrňovat znamená ozdobit, zkrášlit, zpříjemnit prostředí nebo něčí činy.

hanobit

Hanobit znamená urážet, pohrdat někým nebo něčím, schvalovat či odmítat nebo posmívat se.

kazit

Uškodit, poškodit, ohrozit kvalitu či funkci.

znásilňovat

Znásilňovat znamená násilně a podvratně zneužívat druhého člověka k sexuálnímu aktu.

Podobná synonyma

kazit <co>

Pokazit, zničit, zhoršit - všechny tyto výrazy označují stejnou činnost: poškození něčeho nebo někoho.

kazit (mládež)

Kazit mládež znamená škodit jí, zhoršovat jí vzdělání, chování nebo zdraví.

kazit (štěstí)

Kazit znamená zhoršit nebo poškodit něco, co je jinak dobré, jako například štěstí.

kazit (víno)

Kazit znamená znehodnotit kvalitu vína, například přidáním nevhodných nebo nežádoucích látek, aby se snížil jeho chuťový, vůně nebo organoleptický profil.

morálně kazit <koho>

Morálně kazit znamená učinit člověka nečestným a nezodpovědným, vytvářet v něm špatné návyky a vystavit ho riziku.

kazit se

Kazit se znamená dělat chyby nebo jednat nesprávně, čímž se naruší očekávaný výsledek.

kazit (morálku)

Kazit znamená ničit nebo poškozovat morálku, neboť činí něco neetického, neslušného nebo špatného.

kazit (čí dílo)

Kazit znamená poškodit nebo zhoršit kvalitu nebo stav něčeho.

kazit se (maso)

Kazit se znamená, že maso se nejčastěji začíná znehodnocovat, protože se stává méně čerstvým a začíná se rozkládat.

kazit (syna)

Kazit znamená dělat něco, co může poškodit nebo ublížit někomu, jako je například syna.

hanobit <koho n. co>

Hanobit znamená kritizovat a urážet někoho nebo něco.