Facebook

Kopec - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu kopec.

Význam: Kopec je vrchol kopcovitého terénu, který se vyznačuje zvýšenou výškou a strmějšími svahy.

vrch

Vrch je vyšší místo, často ve tvaru hory, s vyvýšenou plochou, která se odlišuje od okolního terénu.

pahorek

Pahorek je malý kopec, ve srovnání s horami. Může být téměř kulatý nebo mít jiný tvar. Pahorky se obvykle tvoří v oblastech kopcovitého terénu.

vyvýšenina

Vyvýšenina je vyvýšená část povrchu, vystupující nad okolní země. Může být přirozená nebo umělá.

chlum

Chlum je hřeben na vrcholu horského masivu, kde se setkávají dvě nebo více kopcovitých oblastí.

svah

Svah je sklon terénu, který je vyšší než náměstí nebo rovina. Může být strmý nebo mírný, přírodní nebo umělý.

sklon

Sklon je směr nebo úhel, kterým se něco naklání nebo se odchyluje od vodorovné nebo svislé roviny.

hromada (písku)

Hromada je velké množství písku, které je shromážděno dohromady.

kupa

Kupa je shromáždění, seskupení nebo hromada něčeho. Může se jednat o fyzické objekty, jako je hromada odpadků, nebo konceptuální pojmy, jako jsou kupy informací.

Podobná synonyma

sklon <k čemu>

Sklon k čemu je příklon k činnosti, názoru, postoje nebo čemukoli jinému. Je to tendence myslet, cítit nebo jednat v určitý způsob.

svah (strmý)

Svah je strmý sklon terénu, většinou součástí hor nebo kopců.

mající sklon <k čemu>

K čemu: Tendence, předpoklad, potřeba nebo snaha postupovat jistým způsobem; sklon.

mít sklon <k čemu>

Mít sklon znamená mít tendenci, sklon k něčemu, např. sklon ke zlobě, sklon k pomoci druhým apod.

hromada (lidí)

Hromada je pojem pro velký počet lidí nebo věcí, které jsou pohromadě.

hromada

Hromada je to, co je shromážděno dohromady v množství nebo shluku, obvykle dohromady z rozdílných částí.

povlovný (svah)

Povlovný svah je strmé svahy fyzický útvar, který se táhne od zemského povrchu po určitou výšku.

mít sklon

Mít sklon znamená mít tendenci nebo sklon k něčemu.

valná hromada

Valná hromada je nejvyšší orgán obchodní společnosti, který schvaluje její důležité rozhodnutí.

vyvýšenina (sněhová)

Vyvýšenina je sníh, který je vyšší než okolní terén, obvykle vyšší než 60 cm.

hromada (kamení)

Hromada kamení je shromáždění kamenů, které mohou být přirozeného nebo umělého původu.

vrstva (písku)

Vrstva písku je tenká homogenní vrstva písku nebo jiného sedimentu.

hromada (dříví)

Velké množství dříví, obvykle sešroubované dohromady pro snadnou přepravu nebo skladování.