Facebook

Pokaždé, když - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu pokaždé, když.

Význam: Pokaždé: vždy, při každé příležitosti, vždycky, všude, v každém případě.

v libovolnou dobu

Význam: Shrnutí je proces zkracování či zjednodušování informací, aby byly jednodušší a srozumitelnější.

jedno kdy

Jedno kdy znamená "v ten okamžik nebo čas" a je to časový údaj ve formě jedné minuty nebo jednoho dne.

lhostejno kdy

Lhostejno kdy znamená bez ohledu na čas, bez zájmu o výsledek, bez ohledu na okolnosti.

nikdy

Nikdy: vždycky, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy; nikdy se nestane.

Podobná synonyma

dlouhou dobu

Dlouhou dobu se obvykle chápe jako delší časový úsek, který je dlouhý více než jen okamžik.

lhostejno kudy

Lhostejno kudy znamená bez ohledu na způsob, jakým se provádí, aniž by se bral v úvahu účel nebo důsledky.

lhostejno kdo

Lhostejno kdo se označuje jako nezájem o něco či někoho, absence zájmu, indiference.

v jinou dobu

Význam: přinést na povrch, shrnout; ukázat jeho skutečný význam; zkrátit, zjednodušit.

omezovat (pracovní dobu)

Omezovat znamená stanovit limit nebo hranici pro něco, obvykle délky, počtu nebo množství. V pracovním smyslu to znamená stanovit maximální čas trvání pracovní doby.

přivézt na jedno místo

Přivézt na jedno místo znamená přepravit něco z jednoho místa na druhé.

lhostejno kde

Lhostejnost je stav, kdy se člověk nezajímá o události nebo situace okolo sebe.

v nevhodnou dobu

Nevhodná doba je situace, kdy není vhodné dělat něco, co by mohlo mít nepříznivé důsledky.