Facebook

Penis - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu penis.

Význam: Penis je mužský pohlavní úd, který produkuje sperma a poskytuje užitečnou funkci v oblasti sexuálního života.

pohlavní úd

Pohlavní úd je anatomický orgán, který produkuje sperma a hraje ústřední roli v pohlavním styku.

mužský orgán

Mužský orgán je pohlavní orgán, který slouží k pohlavnímu styku a produkci spermatu.

chuj

Chuj je vulgární slovo pro penis.

ocas

Ocas je část těla některých živočichů, která se nachází na konci trupu a je obvykle vybavena chlupy nebo šupinami.

pták

Organismus z řádu vrápenců, který obývá volný prostor vzduchu a je schopen létat.

klacek

Klacek je krátký kus dřeva nebo jiného materiálu, který se obvykle používá k udržení něčeho na místě.

kokot

Kokot je hanlivé označení pro člověka, který je nerozumný, nezodpovědný, nebo bezcharakterní.

blbec

Blbec je nadávka pro člověka, který je hloupý nebo nezodpovědný.

idiot

Idiot je člověk, který je nedostatečně inteligentní nebo se chová nerozumně.

kretén

Kretén je urážlivé označení pro někoho, kdo je hloupý, nebo dělá nezodpovědné nebo hloupé věci.

hovado

Hovado je výraz pro člověka, který se chová neuctivě, hrubě nebo nezodpovědně. Slovo se používá k popisu člověka s lhostejným, neetickým a nečestným chováním.

pyj

Pyj je oděv nočního odpočinku, obvykle se skládá z trička nebo halenky a kalhot.

čurák

Čurák je vulgární označení pro člověka, který je nezodpovědný, mění svá stanoviska, je netečný a zbabělý.

Podobná synonyma

pohlavní pud

Pohlaví pud je instinktivní touha po sexuálním spojení, která je přirozená součástí lidského chování.

mužský

Mužský je pohlaví, označení pro osobu narozenou jako muž, jehož pohlavní charakteristiky jsou typické pro muže.

pohlavní orgány

Pohlavní orgány jsou části těla, které se starají o reprodukci, tedy tvorbu a oplodnění dětí.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

mít pohlavní styk

Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.

svěsit (ocas)

Svěsit ocas znamená změnit postoj nebo náladu a začít se chovat jako porazený nebo poražený.

orgán (vládní)

Orgán je instituce nebo orgán veřejné moci, jako je vláda nebo její úřady, které mají za úkol vyřešit jednotlivé problémy.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

vládní orgán

Vládní orgán je orgán státní moci, který vykonává vládní funkci nebo je odpovědný za vládní politiku.

mužský pohlavní úd

Mužský pohlavní úd je penis, který slouží k oplodnění a k orgasmu.

pohlavní přitažlivost

Pohlavní přitažlivost je pocity vzrušení a touhy po osobě opačného pohlaví.

orgán

Orgán je tělesný orgán, část lidského těla nebo část živého organismu, který má specifickou funkci.

vyvrcholení (pohlavní)

Vyvrcholení je proces, během kterého dochází k uvolnění sexuální energie a dosahuje se orgasmu.

dospívání (pohlavní)

Dospívání je období, kdy se děti začínají přeměňovat na dospělé, když se vyvíjí pohlavní znaky a hormonální změny.

revizní orgán

Revizní orgán je nezávislý orgán zodpovědný za provedení auditu, který má za cíl zkontrolovat správnost účetních záznamů a výkonnost organizace.

pohlavní

Pohlaví je biologické rozdělení jednotlivců na muže a ženy, které je určeno geneticky a fyziologicky.

pohlavní ústrojí

Pohlavní ústrojí je soubor orgánů, které zajišťují reprodukci a tvorbu pohlavních buněk.

mužský genitál

Mužský genitál je obecné označení pro pohlavní orgány mužů, zejména penis, varlata a močovou trubici.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.