Facebook

Trápit se - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu trápit se.

Význam: Trápit se - prožívat silné emoce, jako je strach, úzkost, smutek, zoufalství, bezmoc, deprese.

soužit se <čím>

Soužit se vyjadřuje k vzájemnému prožívání soužití, spolužití, spolužívání; sdílení času, prostoru a zkušeností.

trýznit se

Trýznit se znamená trpět fyzické nebo psychické útrapy, obtěžovat, zneužívat či dokonce mučit.

sužovat se

Sužovat se znamená trpět útrapami, prožívat těžké chvíle, trpět neustálým stresem či ublížením.

soužit se

Žít společně, sdílet radosti i starosti, podporovat se navzájem.

rmoutit se

Rmoutit se znamená prožívat hlubokou smutek a zármutek, mít hlubokou tíhu na srdci a truchlit.

mučit se

Prožívat silnou bolest nebo utrpení; trápit se, trpět psychickými či fyzickými útrapami.

trpět

Trpět znamená zažívat utrpení, nepohodu, bolest nebo zklamání.

pachtit se

Pachtit se znamená zabývat se činností nebo problémem, snažit se ho vyřešit, používá se i jako synonymum pro pracovat.

namáhat se

Usilovat o úspěch, snažit se a vynakládat úsilí; dřít, pracovat na svých cílech.

mořit se

Hýbat se rychle ve vodě, aby se člověk zahřál nebo se osvěžil.

hmoždit se

Hmoždit se znamená postupovat krok po kroku, soustředit se na dosažení cíle po malých krocích, bez ohledu na čas.

lopotit se

Lopotit se znamená pracovat velmi intenzivně a tvrdě, často i za účelem dosáhnout něčeho zvláštního.

Podobná synonyma

trýznit (závist)

Trýznit závistí znamená dokonale a záměrně ponižovat nebo používat vyhrožování, aby se získaly výhody.

trýznit

Trýznit znamená fyzicky nebo psychicky týrat, ubližovat, mučit nebo zneužívat.

mořit

Mořit se označuje jako odporovat a překážet něčemu nebo někomu, aby se nespěchalo nebo nedosahovaly určitého cíle.

mořit se <s čím>

Mořit se znamená dlouho a intenzivně se věnovat nějaké činnosti.

pachtit se (marně)

Marně se snažit.

trpět (duševně)

Trpět znamená prožívat utrpení, bolest a úzkosti. Prožívat stavy, které vyvolávají negativní emoce a pocity.

soužit <koho> (vnitřně)

Soužití je tvoření vztahu mezi dvěma lidmi, kde jsou si plně vědomi, že jsou společně a jsou si blízcí ve všech ohledech.

trpět újmu

Trpět újmu znamená způsobit si škodu, zranění nebo utrpět škodu, zranění nebo újmu na osobě či majetku.

soužit

Soužití je trvalé sdílení života a prostoru mezi dvěma osobami a/nebo skupinami, které je vedeno láskou a úctou.

trpět (hladem)

Prožívat hlad, který může mít fyzické, psychické nebo emocionální následky.

sužovat

Sužovat znamená způsobovat trápení nebo úzkosti, držet někoho v omezení nebo v tísní.

mučit

Mučit znamená přinášet fyzické nebo psychické utrpení, týrání nebo krutost.

namáhat

Namáhat znamená pracovat nadměrně, obtížně a s úsilím, aby se dosáhlo určitého cíle.

trpět <za koho n. co>

Trpět znamená snášet bolest nebo strádat, obětovat se nebo se vzdát pro někoho/něco.

trýznit <koho>

Trýznit = fyzicky nebo psychicky týrat, mučit, zneužívat autoritou či mocí.

rmoutit se <pro co>

Rmoutit se znamená prožívat hluboké smutky a truchlit, často za něčím, co se už nedá vrátit.

lopotit

Lopotit znamená namáhavě pracovat, fyzicky se namáhat.