Facebook

Pozemský - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu pozemský.

Význam: Pozemský se vztahuje k pozemským světům, vztahům, životu a kultuře. Označuje vše, co je součástí tohoto světa a jeho obyvatel.

raný

Raný: Skoro, předčasný, brzy, dřívější, časný, anticiapovaný.

brzký

Brzký znamená blízký, rychlý, dřívější, předčasný nebo brzy se stane.

pozdní

Pozdní je termín pro věci, které jsou pozdě nebo později než obvykle. Označuje také něco, co je pozdě vyřízené, nebo se vyskytuje pozdě v čase.

dočasný

Dočasný je něco, co je jen pro krátkou dobu; trvá jen nějakou chvíli nebo je omezené.

pomíjející

Pomíjející se týká něčeho, co se mění nebo postupně mizí; je to krátkodobé, dočasné nebo dočasně se opakující.

věčný

Věčný je pojem odkazující na něco, co nekončí, co trvá nekonečně dlouho.

zemský

Zemský: všeobecně se vztahuje na zemi nebo oblasti pocházející z Země, nebo se vztahuje na národní, regionální nebo místní úrovni.

světský

Světský znamená pozemský, se zaměřením na materiální a pozemskou stránku života, místo duchovní stránky.

materiální

Materiální znamená vztahující se k materiálu nebo hmotě; často se používá k popisu předmětů nebo věcí, které lze vidět nebo cítit.

hmotný

Hmotný se vztahuje k hmota, materiálům, věcem nebo objektům, které jsou viditelné, hmatatelné a fyzicky existující.

duchovní

Duchovní je něco, co není fyzické, ale souvisí s lidskými myšlenkami, cíli, hodnotami a duchovními zkušenostmi.

všední

Všední: obvyklý, běžný; běžné činnosti, povinnosti nebo situace, které nejsou výjimečné.

prozaický

Prozaický znamená "jako próza", tj. jednoduchý, členěný text bez rýmu a metrického rytmu.

časný

Časný je označení pro něco, co je provedeno, dosaženo či uskutečněno dříve, než se očekávalo.

Podobná synonyma

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

řeč (duchovní)

Řeč je nástrojem k vyjádření myšlenek a pocitů, který nás spojuje s druhými a dává nám schopnost pochopit si navzájem.

duchovní správce

Duchovní správce je náboženský vůdce, který poskytuje duchovní vedení a poradenství.

židovský duchovní

Židovský duchovní je osoba, která vykonává náboženskou službu a vykládá příkazy a principy judaismu.

obětovat (za hmotný prospěch)

Darovat či přinést něco (často člověkem uznávanou oběť) pro dobro nebo prospěch něčeho nebo někoho jiného.

všední (oblek)

Všední oblek je obecně zařazený klasický oblek, který se nosí pro obyčejné a každodenní činnosti. Nezahrnuje výrazné barvy, vzory ani extravagance.

duchovní vůdce

Duchovní vůdce je osoba, která vede ostatní k poznání vyšší moudrosti, pravdy a životního smyslu.

utržit (rány)

Utržit rány znamená způsobit si fyzickou bolest nebo zranění.

všední člověk

Všední člověk je termín odkazující na běžného člověka, který nezaujímá významnější postavení ve společnosti.

duchovní (protestantský)

Duchovní je označení pro věřícího v protestantském náboženství, který je zodpovědný za pastorační službu a vyučování Božího slova.

dočasný mír

Dočasný mír je stav, kdy jsou mezi dvěma nebo více stranami uzavřena dohoda, která přeruší a zastaví boje na určitou dobu.

hmotný (prospěch)

Hmotný prospěch je materiální výhoda nebo výhody, které jsou získány prostřednictvím úspěšného podnikání, investování nebo nákupu.

dávat <komu> (rány)

Dávat rány znamená fyzicky ho napadat, způsobovat mu bolest a poranění.

duchovní věci

Duchovní věci jsou myšlenky, koncepty a hodnoty, které se vztahují k duchovnímu životu, víře a zkušenostem.

izolovanost (duchovní)

Izolovanost (duchovní) je stav, kdy se člověk cítí osamělý, oddělený od ostatních, a jeho duchovní život je izolovaný.

světský člověk

Člověk, který je zaměřen na materiální a světské věci, nezávislý na náboženských hodnotách a filozofii.

dřít (rány)

Dřít znamená tvrdě pracovat, úsilím dosahovat cílů, dopravit se ke vzdáleným cílům a stát se lepším.

dopadat (rány)

Dopadat rány znamená narazit se na něco tvrdého, čímž vzniká bolest a zranění.