Facebook

-li by - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu -li by.

Význam: Li by se vyskytuje jako předpona slov, která označuje možnost, případnost nebo schopnost. Může být použito jako alternativní slovo pro "mohl by" nebo "mohlo by".

jestliže, by

Jestliže je použito jako spojka, znamená to "pokud" nebo "jestliže", které se používá k připojení dvou vět, jako by byly související.

i v tom případě, že by

V tom případě se význam slova týká něčeho, co může mít jiný význam, pokud se změní okolnosti nebo situace.

kéž by

Kéž by: přání, které vyjadřuje touhu po něčem; vyjadřuje naději a přání, že se něco stane.

Podobná synonyma

v případě že

Případě že je spojení slov používané pro vyjádření možnosti, že se něco stane, pokud se splní určitá podmínka.

jestliže

Jestliže je předpona, která se používá k vyjádření vztahu mezi dvěma větami, jedna podmínka a druhá je následek.

v tom případě, že

Význam: Zkratka zobrazující smysl daného slova nebo věty, která je stručná a jasná.

v opačném případě

V opačném případě znamená situaci, v níž se vše vyvíjí jinak, než se očekávalo.

v nejlepším případě

V nejlepším případě se vyjadřuje k nejlepšímu výsledku, jaký je možný za daných okolností.

v žádném případě

V žádném případě znamená silné odmítnutí či zásadní nesouhlas s něčím. Používá se, když chcete zdůraznit svůj nesouhlas, ať už s někým nebo s něčím.

jestliže, pak (logická spojka)

Jestliže, pak: v případě, že jeden stav je splněn, pak je nutné, aby byl splněn i druhý stav.

jestliže však

Jestliže však: pokud je tomu tak, následuje jiný postup.

v každém případě

V každém případě znamená, že se všechno musí udělat bez ohledu na okolnosti nebo postupy.