Facebook

-li - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu -li.

Význam: Li je čínské předložkové slovo, které se používá k označení místa, času nebo cíle. Dále se slovo li používá k označení jevu nebo situace.

v případě že

V případě že se používá pro vymezení podmínky, při které se má něco uskutečnit, ať už je to událost, akce nebo jiná situace.

za podmínky že

Význam slova "za podmínky že" je shrnut do věty "pouze pokud".

zda

Zda je předložkové spojení, které se používá k získání informací o stavu nebo existenci něčeho.

zdali

Zdali je otázka, která se ptá na pravdivost něčeho, často používaná v otázkách s ano/ne odpovědí.

Podobná synonyma

v nejlepším případě

Nejlepší případ: optimální situace či výsledek, očekávaný nebo žádoucí.

splňovat (podmínky)

Splňovat znamená dodržovat, vyhovět či splnit požadavky či podmínky, aby byl dosažen stanovený cíl.

v tom případě, že

Význam: Zkratka zobrazující smysl daného slova nebo věty, která je stručná a jasná.

povětrnostní podmínky

Povětrnostní podmínky jsou faktory ovlivňující počasí, jako je teplota, vlhkost, vítr a srážky.

podmínky

Podmínky jsou pravidla nebo požadavky, které musí být splněny, aby byla splněna nějaká dohoda nebo dohodnutá akce.

v opačném případě

V opačném případě znamená situaci, v níž se vše vyvíjí jinak, než se očekávalo.

i v tom případě, že by

V tom případě se význam slova týká něčeho, co může mít jiný význam, pokud se změní okolnosti nebo situace.

splnit (podmínky)

Splnit znamená uskutečnit, provést nebo dodržet.

v žádném případě

V žádném případě znamená silné odmítnutí či zásadní nesouhlas s něčím. Používá se, když chcete zdůraznit svůj nesouhlas, ať už s někým nebo s něčím.

v každém případě

V každém případě znamená, že se všechno musí udělat bez ohledu na okolnosti nebo postupy.