Facebook

(místní) šéf policistů (v USA) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu (místní) šéf policistů (v USA).

Význam: Místní šéf policistů v USA je vysoce postavený policejní důstojník, který nese zodpovědnost za řízení a řídí policejní jednotky ve své oblasti.

okresní soudce (v Británii)

Okresní soudce je v Británii soudce, jehož pravomoci zahrnují rozhodování o trestních a občanských záležitostech na územním obvodu okresu.

vůdce

Vůdce je osoba, která má schopnost vést lidi a motivovat je k dosažení cílů. Skrze své schopnosti předává svým podřízeným své představy a pomáhá jim uskutečnit je.

náčelník

Náčelník je vůdce, autorita nebo vedoucí osoba, která vykonává úlohy vedení nebo řízení.

ředitel školy

Ředitel školy je vysoce postavený činitel, který zastupuje a spravuje všechny činnosti v rámci školy a zajišťuje, aby byly splněny stanovené cíle.

Podobná synonyma

generální ředitel

Generální ředitel je vedoucí pracovník firemního managementu, který zodpovídá za řízení organizace.

představitel vysoké školy

Představitel vysoké školy je zástupce instituce, který zastupuje její zájmy, může být zaměstnanec nebo člen akademické obce.

smírčí soudce

Smírčí soudce je nezávislý soudce, který řeší spory mezi stranami, aby pomohl dosáhnout dohody a vyhnout se soudnímu řízení.

ředitel

Ředitel je osoba, která je zodpovědná za vedení organizace a řízení jejího chodu.

náčelník kmene (arabského)

Náčelník kmene je vůdce a vyšší autorita arabského kmene; může být zodpovědný za rozhodování o vnitřních otázkách, jako jsou obchod, právní předpisy a schopnost udržet vztahy s ostatními kmeny.

generální ředitel banky

Generální ředitel banky je odpovědný za řízení banky a vedení strategií, které povedou k dosahování jejích cílů.

náčelník kmene

Náčelník kmene je vůdce kultury, který vede a chrání obyvatele kmene. Je autoritativní a zodpovědný za obecné dobro a rozhodnutí.

duchovní vůdce

Duchovní vůdce je osoba, která vede ostatní k poznání vyšší moudrosti, pravdy a životního smyslu.

okresní

Okresní je přídavné jméno, které se používá pro označení věcí, lidí nebo organizací, které jsou spojeny s obvodním orgánem státní správy.

soudce

Soudce je osoba, která vykonává právní rozhodčí funkci a je odpovědná za vymáhání práva.

opuštění (školy)

Opuštění školy je označení pro dobrovolné ukončení studia bez dokončení stanoveného programu.

část vysoké školy

Část vysoké školy je jednotka organizační, která se skládá z více fakult či jiných ústavů, jež mají společný cíl v oblasti vzdělávání.