Facebook

(přehnaně) sebevědomý člověk - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu (přehnaně) sebevědomý člověk.

Význam: Sebevědomý člověk je osoba, která je si vědoma svých schopností, silná víra ve své schopnosti a schopnost dosáhnout úspěchu.

dobrý odborník

Dobrý odborník je osoba s odbornými znalostmi, která je schopna poskytnout kvalitní služby, poradenství a řešení problémů.

obratný pracovník

Obratný pracovník je někdo, kdo je schopen se rychle učit novým dovednostem a snadno se přizpůsobit změnám.

domýšlivec

Domýšlivec je člověk, který předpokládá více než je nutné a je nadměrně sebejistý.

Podobná synonyma

odborník

Odborník je osoba, která má vysokou úroveň znalostí a zkušeností ve svém oboru.

dobrý

Dobrý je pozitivní charakteristika vyjadřující dobré vlastnosti nebo kvalitu něčeho. Může být použito pro označení něčího charakteru nebo situace.

obratný

Obratný se vztahuje ke schopnosti rychle a šikovně reagovat a řešit situace. Je to schopnost přemýšlet rychle a jednat jednoduše a efektivně.

ukázat se jako (odborník)

Ukázat se jako odborník: dokázat svou odbornou způsobilost a schopnosti v dané oblasti.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

pracovník (začátečník)

Pracovník je osoba zaměstnaná ve firmě nebo v organizaci, která vykonává určité úkoly a činnosti. Začátečníci jsou noví pracovníci, kteří začínají svoji kariéru.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, kterým člověk pomáhá ostatním. Slouží k učinění něčeho dobrého, které může být prospěšné nebo přínosem pro druhé.

uznávaný odborník

Uznávaný odborník je někdo, kdo je považován za odborníka v jeho oboru a má mezi kolegami a ostatními vysokou míru důvěry.

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.