Facebook

(chaotická) směsice - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu (chaotická) směsice.

Význam: Nekontrolovaná a nesourodá kombinace.

páté přes deváté

Páté přes deváté znamená vyhnout se konvenčním způsobům zajištění výsledků a přijmout neobvyklé, inovativní metody.

Podobná synonyma

dostat se <přes co>

"Dostat se" znamená překonat překážku nebo překonat nějakou obtíž, aby jste dosáhli svého cíle.

let přes

Let je akce, při které osoba nebo věc cestuje skrz vzduch, za pomocí letadla nebo jiného letadla.

převést přes (hranice)

Překročit hranice; přenést se z jedné strany na druhou.

jít <přes co>

Překonat fyzickou, psychickou nebo symbolickou bariéru.

skočit přes (potok)

Přeskočit potok, vyjádření pro překonání překážky. Znamená překonání něčeho, co člověka brání dosáhnout svého cíle.

jít přes sebe

Překonat vlastní překážky a obavy, aby člověk dosáhl čeho chce.

přes

Přes je slovo vyjadřující pohyb a umístění mezi dvěma body, např. přes různé vzdálenosti, přes určité území nebo přes překážku.

dostat se (přes most)

Překonat překážku a dostat se na druhou stranu.

dát přes hubu

Dát přes hubu znamená někomu dát silnou kritiku, obvykle s ostrými slovy.

přes míru

Přes míru znamená příliš mnoho, příliš silné nebo příliš dlouhé, což je mnohem víc než obvyklé množství, síla nebo délka.

něco přes půl aru

Něco přes půl aru je kolokvialismus pro množství, které není přesně určené, ale je vyšší než polovina aru.

vést přes (hranici)

Přechod přes hranici, překonání překážky s cílem dostat se z jednoho místa do druhého.

dopravit (přes hranice)

Dopravit znamená přenést předměty nebo lidi z jednoho místa na druhé. V tomto kontextu to znamená přenést osoby nebo předměty přes hranice.

létat přes (moře)

Létat přes moře znamená překonat moře letadlem, vzdálenosti a časové limity a dosáhnout cíle.

dostávat se <přes co>

Vymezovat, procházet nebo dosahovat něčeho skrze určitou obtížnou nebo těžkou situaci.

jet přes (hranice)

Jet přes hranici znamená překročit pohraniční lini mezi dvěma státy.

přes sebe

Přes sebe: činit něco rychle, neformálně, rutinně, bez důkladného základního výzkumu nebo zkoumání.

zapnout přes sebe

Připojit, spojit, zapojit, propojit.

přes (očekávání)

Přes očekávání znamená překročení očekávaného nebo předpokládaného výsledku v situacích, kdy je očekáván nějaký úspěch.

položit (přes cestu)

Položit přes cestu znamená postavit něco, co brání v přístupu nebo projíždění.

jezdit přes (most)

Přejet most, překonat bariéru mezi dvěma místy.

přesahovat <co přes co>

Přesahovat znamená překročit hranice, přesáhnout omezení a vymanit se z předem stanovených mezí.

přetáhnout (přes oči)

Přetáhnout znamená uskutečnit něco rychle, bez námahy a úsilí.

padnout přes (zábradlí)

Lehnout se přes zábradlí nebo se o něj opřít, aby se dostali na druhou stranu.