Facebook

(ověřená) věc - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu (ověřená) věc.

Význam: Ověřená věc je objekt, který byl prokázán jako skutečný, pravdivý a ověřený.

faktum

Faktum je skutečnost, datovaný a ověřený údaj, který je základem pro dospělé závěry a rozhodnutí.

skutečnost (zjištěná)

Skutečnost je faktické, ověřené nebo nepopíratelné tvrzení o situaci, které se stalo nebo existuje.

událost

Událost je jakýkoli zážitek, konkrétní akce nebo situace, která se vyskytuje v určitém čase a místě.

pravdivý poznatek

Pravdivý poznatek je prohlášení nebo závěr, který je správný a důvěryhodný, protože je podložený důkazy a dalšími informacemi.

pravdivé tvrzení

Pravdivé tvrzení je prohlášení, které je správné a pravdivé.

Podobná synonyma

údaj (o bydlišti)

Údaj je informace o něčí adrese nebo místě bydliště.

skutečnost

Realita; stav nebo věc, která existuje ve skutečnosti, ne jen ve fantazii nebo vyobrazení.

pravdivý

Pravdivý znamená přesný, správný a upřímný.

vyjevit (skutečnost)

Ukázat, vyjevit, odhalit, prozradit, naznačit.

imitovat (skutečnost)

Imitovat znamená napodobovat nebo kopírovat něčí chování nebo slova.

událost (drobná)

Událost je věc, která se stane a může mít dopad na ostatní. Může jít o malou věc, jako je schůzka, nebo o větší, jako je protest.

údaj roku

Údaje jsou informace nebo datové položky, které lze použít pro zajištění, řízení nebo zpracování.

poznatek

Poznatek je informace nebo vědomost, kterou člověk získá po zkoumání nebo zkušenosti.

číselný údaj

Číselný údaj je číslo nebo série čísel, které reprezentují nějakou hodnotu nebo informaci.

údaj

Údaj je informace nebo datum, které jsou poskytnuty nebo získány pro určitý účel.

tvrzení

Tvrzení je tvrzení, které je často vyjádřeno jako závěr, předpoklad nebo hypotéza. Je to prohlášení, které je obhajováno nebo vyvraceno důkazy.

tvrzení (nepodložené)

Tvrzení je nepodložené prohlášení, které se zakládá na osobním přesvědčení.

rušivá událost

Rušivá událost je nepředvídatelná situace, která má za následek narušení normálního chodu nebo průběhu věci.

dokázat nepravdivost (tvrzení)

Vyvrátit nepravdivost (tvrzení); dokázat, že je nesprávné.

vzít zpět (tvrzení)

Vzít zpět znamená opustit či zrušit tvrzení, učiněné dříve.

kladné tvrzení

Kladné tvrzení je vyjádření, které potvrzuje nějakou myšlenku, činnost nebo existenci.