Facebook

(ověřená) věc - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu (ověřená) věc.

Význam: Ověřená věc je objekt, který byl prokázán jako skutečný, pravdivý a ověřený.

faktum

Faktum je skutečnost, datovaný a ověřený údaj, který je základem pro dospělé závěry a rozhodnutí.

skutečnost (zjištěná)

Skutečnost je faktické, ověřené nebo nepopíratelné tvrzení o situaci, které se stalo nebo existuje.

událost

Událost je jakýkoli zážitek, konkrétní akce nebo situace, která se vyskytuje v určitém čase a místě.

pravdivý poznatek

Pravdivý poznatek je prohlášení nebo závěr, který je správný a důvěryhodný, protože je podložený důkazy a dalšími informacemi.

pravdivé tvrzení

Pravdivé tvrzení je prohlášení, které je správné a pravdivé.

Podobná synonyma

pravdivý

Pravdivý znamená pravdivý, skutečný nebo pravdivý; odpovídající pravdě nebo skutečnosti.

vyjevit (skutečnost)

Ukázat, vyjevit, odhalit, prozradit, naznačit.

skutečnost

Skutečnost je stav věcí, který skutečně existuje a je vnímán jako reálný.

podrobný (údaj)

Podrobný údaj je souhrn informací o něčem, který je prozkoumán nebo popsán velmi podrobně.

tvrzení

Tvrzení je prohlášení, které člověk vyjadřuje, aby dokázal svou pravdu nebo názor.

událost (drobná)

Událost je věc, která se stane a může mít dopad na ostatní. Může jít o malou věc, jako je schůzka, nebo o větší, jako je protest.

událost (smutná)

Událost je nečekaná situace, která je obvykle nepříjemná nebo smutná.

údaj

Údaj je informace nebo datum, které jsou shromážděny, zaznamenány nebo uvedeny, aby vyhověly danému účelu.

dokázat nepravdivost (tvrzení)

Vyvrátit nepravdivost (tvrzení); dokázat, že je nesprávné.

číselný údaj

Číselný údaj je číslo nebo série čísel, které reprezentují nějakou hodnotu nebo informaci.

hrozná událost (válka)

Hrozná událost je obecně označována jako válka, která je způsobena nebo vyvolána bojem mezi dvěma nebo více stranami.

poznatek

Poznatek je informace nebo vědomost, kterou člověk získá po zkoumání nebo zkušenosti.

údaj (zkreslený)

Údaj je informace nebo datum, které jsou poskytnuty jako fakta nebo konstatování. Jsou to názory nebo očekávání, které mohou být zkreslené nebo neúplné.

údaj (na dopise)

Údaj je informace nebo data poskytovaná nebo zaznamenaná o něčem nebo někom.

imitovat (skutečnost)

Imitovat znamená napodobovat nebo kopírovat něčí chování nebo slova.

údaj (o bydlišti)

Údaj je informace o něčí adrese nebo místě bydliště.