Facebook

(slavné) vítězství - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu (slavné) vítězství.

Význam: Vítězství je triumf člověka či skupiny, je to úspěšné dokončení soutěže, boje, cesty nebo výzkumu.

vítězosláva

Vítězosláva je oslava vítězství, slavnostní ceremoniál, který vyjadřuje radost, štěstí a úspěch.

oslavný průvod

Oslavný průvod je pochod, který slouží k oslavě, projevu vděčnosti nebo podpoře. Může být doprovázen hudbou a tanci.

úspěch

Úspěch je dosažení cílů, které si člověk stanoví, ať už jsou materiální či osobní.

Podobná synonyma

získávat (úspěch)

Získávat znamená dosahovat čehokoli, co je obtížné nebo náročné, a to s úspěchem.

průvod

Průvod je soubor lidí, vozidel nebo zvířat, které jdou za sebou a doprovázejí se navzájem.

získat (úspěch)

Získat úspěch znamená dosáhnout plnění cílů a dosahovat požadovaných výsledků.

oslavný

Oslavný významně chválí, oslavuje a vyzdvihuje něco nebo někoho.

mít úspěch

Mít úspěch znamená dosáhnout cílů, které jste si stanovili, a dosáhnout pozitivních výsledků.

naděje (na úspěch)

Naděje je silný pocit optimismu a víry v pozitivní výsledek. Je to povzbuzení a touha uspět.

=snažit se (o úspěch)

Usilovat o výsledky; snažit se a usilovat o úspěch.

jít (průvod)

Jít: přemístit se pohybem po dané trase; provádět cestu ve skupině s někým jiným.

snadný (úspěch)

Snadný úspěch je dobrý výsledek dosahovaný bez velké námahy nebo obtíží.

začít jít (průvod)

Začít jít: začít cestu, např. pochod nebo průvod.

ohromný (úspěch)

Ohromný úspěch = velký, mimořádný, skvělý úspěch.