Facebook

"hrozné dítě" - synonyma

Celkem nalezeno 1 synonymum ke slovu "hrozné dítě".

Význam: Dítě, které je neslušné, neuctivé, neposlušné a nedbá na názory druhých.

nekonvenční člověk

Člověk, který se nebojí být odlišný a přijímá netradiční názory nebo postupy.

Podobná synonyma

svobodný člověk

Člověk, který je svobodný, je osoba, která je nezávislá a má právo konat podle svého uvážení.

bezohledný člověk

Člověk, který nedbá o druhé, nezohledňuje názory a potřeby ostatních a jedná pouze ve svůj prospěch.

vlivný člověk

Vlivný člověk je osoba s vysokým vlivem a autoritou na určité lidi nebo oblasti.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

sešlý člověk

Sešlý člověk je člověk s oslabenou fyzickou schopností, který je méně schopen provádět fyzické aktivity.

výstřední člověk

Člověk, který má odlišné chování a postoje než ostatní a jehož jednání je často považováno za neobvyklé či kontroverzní.

nepružný člověk

Nepružný člověk je neschopný ustoupit, změnit názor nebo adaptovat se změnám. Je zarytý a neochotný ke změně.

člověk

Člověk je vysoce inteligentní hominidní druh, schopný užívat jazyka, vytvářet kulturu a sociální vztahy.

nahý (člověk)

Bez vrchního oblečení, odhalený, kompletně otevřený pohled.

oblíbený člověk

Oblíbený člověk je někdo, koho máme rádi a máme k němu přátelský vztah. Je významný v našem životě a obvykle máme pro něj hlubokou úctu a lásku.

ochrnutý člověk

Ochrnutý člověk je člověk, který trpí úplnou nebo částečnou ztrátou pohybu nebo citlivosti ze zdravotních důvodů.

zlý člověk

Člověk, který se chová zlé, neuctivě a nezodpovědně k ostatním. Je sobecký, nekompromisní a bezohledný.

protivný člověk

Nepříjemná osoba, která je agresivní, nesnášenlivá a konfliktní.

nevkusně oblečený člověk

Člověk oblečený nevkusně, špatným stylem a neslučujícími barvami.

poctivý (člověk)

Člověk poctivý je ten, který je spolehlivý, čestný a férový; jeho jednání je otevřené a upřímné.

konzervativní člověk

Konzervativní člověk je ten, kdo preferuje tradiční hodnoty a postoje, konzervuje staré zvyky a je skeptický ke změnám.

líný člověk

Líný člověk je osoba, která nevykazuje velkou aktivitu a energii, ani ve své práci, ani ve svém osobním životě.

ten člověk

Osoba, která je charakterizována jejími schopnostmi, kvality a vlastnostmi.

všední člověk

Všední člověk je termín odkazující na běžného člověka, který nezaujímá významnější postavení ve společnosti.

vysoký (člověk)

Vysoký člověk je ten, kdo je vyšší než průměrná výška.

škodolibý člověk

Člověk, který se raduje z jiných lidí cítících se špatně, často se mstí a má sklon k ironickým komentářům.

pánovitý člověk

Člověk s autoritativními vlastnostmi; respektováno a váženo jako vůdce.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.

podezřelý člověk

Osoba, která se zdá být podezřelá, je někdo, koho lze podezírat o spáchání nezákonného činu.

zchátralý člověk

Člověk vyčerpaný životem, bez naděje, s fyzickým i psychickým úpadkem.

starý člověk

Starý člověk je člověk ve vyšším věku, který je ve srovnání s mladšími lidmi více zkušený a má vyšší zodpovědnost.

nekonvenční

Nekonvenční znamená odlišné od běžného nebo přijatého, neobvyklé nebo neortodoxní.