Facebook

Zachytit <o co> (autem) - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu zachytit <o co> (autem).

Význam: Zachytit auto znamená zabránit mu v odjezdu a zajistit ho, aby se nedostalo do rukou jiné osoby.

přidat trochu <čeho>

Přidat trochu: dát něco navíc, aby se zlepšila kvalita nebo množství.

štrejchnout

Štrejchnout se používá pro vyjádření odmítnutí nebo znechucení, například pokud je něco proti vůli nebo zájmu.

lehce přetřít

Pomalu a jemně přetřít povrch tak, aby nebylo zřetelných stop po čištění.

Podobná synonyma

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

ohřát se (trochu)

Ohřát se znamená zahřát se, aby se člověk cítil dobře a uvolnil.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem; získat právní účinky, stát se vlastníkem čehosi.

vžít se <do čeho>

Vstoupit do čeho, zaujmout pozici, cítit se součástí něčeho.

nechat <čeho>

Nechat: Zanechat či opustit něco nebo někoho, nechat být, nechat volný průběh nebo vyvíjet působení.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.

zmocňovat se <čeho>

Užívat si něčeho nezákonně, bez povolení nebo oprávnění.

uchránit se <čeho>

Uchránit se: zbavit se nebezpečí, ohrožení, postihů apod., zabránit tomu, aby nastalo.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečlivě dbát na činnosti, úsilí nebo výsledky, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

být pamětníkem <čeho>

Být pamětníkem je být svědkem nějaké historické události, která se stala v minulosti.

emancipovaný <od čeho>

Emancipovaný člověk je osoba, která získala plnou svobodu a práva, zbavila se omezujících předsudků a získala nezávislost.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

přidat se

Přidat se: zapojit se do činnosti nebo do skupiny lidí, aby člověk mohl být součástí čehokoliv.

začlenit <co do čeho>

Začlenit znamená zařadit něco do určité struktury nebo celku.

zanechat <čeho>

Zanechat: ponechat, pozůstat po, zůstat v účinnosti, předat něco dál.

zbavit se <čeho>

Odstranit, opustit, zbavit se čeho.

týt <z čeho>

Týt je slovní spojení, které znamená "využít, vyřešit nebo vyřešit problém".

být <vedle čeho>

Být vedle něčeho znamená být blízko toho, být součástí nebo být v něčí přítomnosti.

napít se (trochu)

Napít se: vypít si nápoj, obyčejně alkoholický, v určitém množství.

zasahovat <do čeho>

Intervenovat; jednat proti něčemu, případně zasahovat do něčeho.

oprošťovat <koho od čeho>

Oprošťovat znamená osvobozovat, uvolňovat nebo odstraňovat něco, co je jinak omezující či zatěžující.

přidávat <co do čeho>

Přidávat znamená připojit něco k něčemu jinému, aby toho bylo více.

roztrhat (trochu)

Roztrhat je přerušit nebo rozdělit něco na menší části.

nalít <co do čeho>

Nalít: přelít tekutinu do nádoby.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat se držet čeho (např. nároku, představy, myšlenky).

vtěsnávat <co do čeho>

Vtěsnávat znamená silou zasouvat něco do něčeho, co nebude dolehnutelné.

vyrvat <co z čeho>

Vyrvat je vytrhat nebo vytáhnout něco z něčeho silou nebo vytrvalostí.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

vypadávat <co z čeho>

Vypadávat: odcházet nebo se vzdalovat postupně nebo náhle, často bez varování.