Facebook

Statisticky významný - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu statisticky významný.

Význam: Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.

význačný

Význačný: znamenající něco zvláštního, významného; proslavený, slavný; významný, pozoruhodný.

významný

Významný je označení pro to, co je důležité nebo znamenité, což může být způsobem, který je význačný, důležitý nebo zásadní.

závažný

Vážné, významné a závažné; odkazuje se na situaci, která je vážná a může mít důležité následky.

příznačný

Příznačný je něco, co se vztahuje k nebo odpovídá něčemu jinému. Je to přesné, výstižné a zřetelné.

insignifikatní

Nepodstatný, zanedbatelný, bezvýznamný.

Podobná synonyma

statisticky významný

Statisticky významný se odkazuje na výsledky statistického testu, které jsou dostatečně silné, aby byly považovány za opravdu významné.

významný činitel

Významný činitel je osoba, která má vliv na vývoj nebo změny ve společnosti.

významný (rozdíl)

Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".