Facebook

Významný (rozdíl) - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu významný (rozdíl).

Význam: Významný = důležitý, mající velký význam; rozdíl: významný má silnější závažnost a důležitost než prosté "důležité".

hlavní

Hlavní znamená nejdůležitější, primární, vedoucí pozici, roli nebo vliv.

základní

Základní je to, co je nutné k něčemu dalšímu nebo k úspěšnému dokončení, jako je například základní vzdělání.

zásadní

Zásadní označuje něco, co je důležité, nezbytné nebo klíčové.

kardinální

Kardinální je velmi důležitý, rozhodující; nejdůležitější, hlavní nebo základní.

vedlejší

Vedlejší se obvykle používá k označení něčeho, co je méně důležité než hlavní nebo primární.

okrajový

Okrajový znamená nepříliš významný, obdobný okraji nebo hranici. Označuje něco, co je na okraji nebo mimo hlavní část či téma.

opodstatněný

Opodstatněný: zdůvodněný, podložený, oprávněný, relevantní, legitimní.

odůvodněný

Odůvodnění je proces obhajoby názoru, rozhodnutí nebo akce. Je to vysvětlení, proč k něčemu došlo.

oprávněný

Oprávněný je to, komu právo dává právo, povolení nebo licenci k provádění nějaké činnosti.

důležitý

Důležitý se vztahuje k něčemu, co má význam pro úspěch, směřování nebo výsledek.

závažný

Závažný se vztahuje k něčemu vážnému, závažnému, kritickému nebo významnému. Je to vážný, důležitý, významný nebo závažný.

značný

Značný je synonymem pro velký, významný, pozoruhodný nebo významný. Znamená to, že je to něco, co je důležité nebo výrazné.

vydatný

Vydatný znamená hojný, množstvím nebo kvalitou velmi dobrý.

hutný

Hutný znamená, že je něco příliš husté a těžké, aby se dalo snadno pohybovat nebo manipulovat.

Podobná synonyma

hlavní myšlenky

Hlavní myšlenka je nejdůležitější bod či koncept, který je vyjádřen během projevu, přednášky nebo jiného textu.

vedlejší místnost

Místnost, která je od hlavního prostoru oddělena, například od obývacího pokoje nebo jídelny.

hlavní město

Hlavní město je sídlo státní vlády, největší město dané země a centrum politické, hospodářské a kulturní činnosti.

základní část

Základní část je nezbytnou součástí nějakého funkčního celku, jehož účel je základem pro vytváření dalších částí.

hlavní skupina

Hlavní skupina je největší skupina lidí ve skupinové dynamice, která se odlišuje od ostatních skupin menší velikosti.

základní teze

Základní teze je hlavní myšlenka či tvrzení, které slouží jako východisko pro další úvahy nebo zkoumání.

hlavní myšlenka

Hlavní myšlenka je základní myšlenka nebo myšlenka, která je obsažena ve větě nebo v textu a která vyjadřuje jeho smysl.

příručka (základní)

Příručka je kniha nebo dokument, který poskytuje informace a pokyny pro řešení některých úkolů.

hlavní chodba

Hlavní chodba je hlavní prostor nebo průchod v budově, který se obvykle používá k přístupu do jiných místností.

životně důležitý

Životně důležitý: nezbytný pro život, nutný pro přežití, nepostradatelný.

počet (značný)

Počet značí množství nebo odhadovaný počet položek nebo lidí.

hlavní osoba

Hlavní osoba je nejdůležitější postava ve vyprávění, která se projevuje častěji než ostatní a ovlivňuje děj.

základní myšlenka

Základní myšlenka je základní myšlenkový koncept, který je podstatou nebo východiskem něčeho.

příběh (vedlejší)

Příběh je vyprávění o událostech, postavách a místech, které mají určitou pointu nebo morální lekci.

značný (rozdíl)

Značný se vztahuje k velkým množstvím, rozdílům nebo významům, které jsou výrazné nebo výraznější než obvyklé.

hlavní (přednáška)

Hlavní: nejdůležitější, nejvyšší, vedoucí.

značný (peníze)

Značný znamená velký, důležitý, významný, početný nebo bohatý, obzvláště u peněz.

pojem (základní)

Pojem je slovo nebo fráze, které označuje konkrétní věc, koncept, proces nebo kombinaci všech těchto věcí.

základní tvar slova

Základní tvar slova je nejběžnější podoba slova, ve které se nejčastěji objevuje ve slovnících.

základní (míra)

Základní míra je nejmenší množství, které je nutné pro určitou činnost. Je to základ pro všechny další míry.

základní (číslovka)

Základní: základní se odkazuje na nezbytné, základní, nezbytné nebo důležité informace, informace nebo věci.

hlavní herec

Hlavní herec je hlavní postava ve filmu, televizním seriálu nebo divadelní hře. Je to ten, kdo je středem dění a odehrává nejvíce scén.

důležitý (úkol)

Důležitý úkol je úkol, který je nutné splnit a má vážné důsledky, pokud se neprovede.

základní (kámen)

Základní kámen je nejdůležitější komponent stavby; je to základ na kterém je vše postaveno, tedy nejspodnější část, na které je celá budova založena.

důležitý (v dějinách)

Důležitý: Určuje významnou událost, která má dlouhodobý dopad na historii.