Facebook

Prožít (dovolenou) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu prožít (dovolenou).

Význam: Prožít dovolenou znamená aktivně si užít volného času a zažít něco nového.

spotřebovat (zásoby)

Spotřebovat se vztahuje k použití nebo vyčerpání něčeho, jako jsou zásoby.

zkonzumovat

Zkonzumovat znamená spotřebovat, spotřebit, sníst nebo vypít celou část čehosi.

zničit (požár)

Zničit: zcela zničit, zlikvidovat, zmařit; v případě požáru: způsobit značnou materiální škodu.

pohltit

Pohltit znamená přijmout, ale obvykle se vztahuje k rychlému a úplnému pochopení čehokoliv.

posléze akceptovat

Přijmout, přijímat, schválit nebo potvrdit.

nakonec přijmout

Uznat, že čin nebo verdikt je konečný a nelze jej měnit.

Podobná synonyma

shromáždit (zásoby)

Sbírat zásoby; shromáždit co nejvíce potřebných zdrojů.

zničit

Zničit znamená zcela zrušit existenci nebo způsobit nenapravitelnou škodu.

přijmout <co>

Přijmout = převzít a uznat; vyjádřit souhlas a akceptovat.

spotřebovat munici

Spotřebovat munici znamená střílet zbraněmi a používat střelivo, které se postupně ubývá.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky, psychicky nebo ekonomicky zruinovat nebo způsobit trvalou škodu.

zničit se

Zničit se znamená úmyslně se zbavit života nebo způsobit si fyzické nebo psychické újmu.

nakonec

Konec, finále; nejposlednější bod, nebo moment.

posléze

Posléze znamená "nakonec, později, v závěru".

akceptovat

Akceptovat znamená přijmout, schválit nebo respektovat.

spotřebovat <co>

Spotřebovat: použít, využít konkrétního množství nebo zdroje.

spotřebovat (psaním)

Spotřebovat: využít, použít nebo spálit k dosažení výsledku.

přijmout

Přijmout znamená převzít nebo akceptovat něco (ideu, dar, názor, odpovědnost apod.).

akceptovat vírou

Akceptovat vírou znamená přijímat něco bez námitek nebo pochybností a důvěřovat tomu.

ztenčovat se (zásoby)

Ztenčovat se znamená klesat, snižovat se. Jedná se o ubývání zásob.

akceptovat (návrh)

Přijmout, schválit návrh.

zničit (závit)

Zničit závit znamená odstranit požadovanou geometrii závitu.

dodávat zásoby

Dodávat zásoby znamená obnovovat a doplňovat zásoby zboží nebo materiálu.