Facebook

Vytrpět (trest) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vytrpět (trest).

Význam: Vytrpět trest znamená podstoupit trest nebo utrpení.

vystát

Vystát znamená trpělivě čekat a vydržet, nebo zůstat na místě až do konce.

přestát

Přestát znamená překonat, vytrvat, přežít nebo přežití něčeho obtížného či nebezpečného.

prodělat

Prodělat znamená zažít něco nepříjemného, ztrátu z finančního hlediska nebo ztrátu času.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout autoritu nebo se nechat ovlivnit něčím.

Podobná synonyma

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, obejít, izolovat se, vyvarovat se.

vztahovat se <k čemu>

Vztahovat se znamená být v jakémsi spojení s čím; tj. mít s něčím/někým vztah.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést něco nebo někoho na jiné místo; dovést ke konci nebo k úspěchu.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená soustředit se na určitou aktivitu nebo úkol a pracovat na něm s plnou pozorností.

překážet <čemu>

Překážet znamená bránit, překážka je cokoliv, co zabraňuje nebo se snaží zabránit úspěšnému dokončení činnosti.

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

čichat <k čemu>

Čichat znamená přibližovat nos k něčemu, aby bylo možné cítit/zachytit pachy.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu k něčemu vybrat nebo nalézt správnou cestu.

přihlížet <k čemu>

Přihlížet znamená být přítomen a pozorovat něco, aniž by se člověk do toho zapojoval.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět někoho k něčemu násilím nebo silou, bez ohledu na jeho vůli.

čelit <čemu>

Čelit: postavit se čelem k něčemu, činit nebo zažívat něco těžkého, přijmout čelit odpovědnost za něco.

přestat fungovat

Ukončit provoz; přestat fungovat, být nefunkční, nečinný, nespuštěný.

protivit se <komu n. čemu>

Bránit se, odporovat, postavit se proti něčemu/někomu.

zavazovat se <k čemu>

Slovo zavazovat se znamená slíbit něco a držet se toho.

hodit se <co k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat, pasovat, být vhodné.

uvést <co> ve vztah <k čemu>

Uvést co ve vztah k čemu znamená přiřadit co do pozice nebo vztahu k čemu jinému.

zabránit <čemu>

Zabránit: předejít, omezit nebo zastavit něco, co se chystá nebo již probíhá.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.

uniknout <čemu>

Uniknout <čemu> znamená uprchnout, vyhnout se něčemu, vyváznout z něčeho.

podlehnout <čemu>

Ustoupit, odolat čemu a přiznat si porážku; ztratit odvahu, sílu či schopnost bojovat.

nasvědčovat <co čemu>

Nasvědčovat znamená poskytovat důkazy pro něco, čemu se člověk přiklání.

přestat <s čím>

Přestat: ukončit činnost; zastavit; skončit.

přestat mluvit

Ukončit mluvení, přestat mluvit.

odporovat <co čemu>

Odporovat znamená namítat či se postavit proti něčemu.

strhnout <k čemu>

Strhnout znamená rychle odstranit nebo odtrhnout něco od čeho bylo připojeno.

svolit <k čemu>

Svolit znamená souhlasit s něčím nebo dát souhlas k něčemu.

přestat dbát <o koho n. co>

Přestat dbát o někoho/něco znamená nepřikládat tomu žádnou váhu, přestat o to pečovat a obecně se o to nezajímat.

přimět <koho k čemu>

Přimět: vnutit konkrétní osobě provést něco, co by jinak neudělala.

povzbuzovat <k čemu>

Povzbuzovat znamená podporovat a inspirovat někoho k něčemu.