Facebook

Vytrpět (trest) - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vytrpět (trest).

Význam: Vytrpět trest znamená podstoupit trest nebo utrpení.

vystát

Vystát znamená trpělivě čekat a vydržet, nebo zůstat na místě až do konce.

přestát

Přestát znamená překonat, vytrvat, přežít nebo přežití něčeho obtížného či nebezpečného.

prodělat

Prodělat znamená zažít něco nepříjemného, ztrátu z finančního hlediska nebo ztrátu času.

podrobit se <čemu>

Podrobit se znamená přijmout autoritu nebo se nechat ovlivnit něčím.

Podobná synonyma

přiřazovat <čemu> (číselnou hodnotu)

Přiřazování je proces, ve kterém se číselná hodnota přiřazuje k něčemu.

urazit <čemu> (hrot)

Urazit čemu hrotem znamená fyzicky poškodit jemnou nebo citlivou část tím, že na ni někdo tlačí, tře, bodá nebo čehokoli jiného.

řadit <koho k čemu>

Řadit znamená uspořádat něco do určitého pořádku nebo podle určitého klíče.

rozumět <čemu>

Pochopit či porozumět čemu, pochopit smysl, význam nebo podstatu něčeho.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout znamená nevzít v úvahu, ignorovat, nebrat v potaz.

přijít <k čemu>

Přijít: přibližovat se k čemu nebo k někomu; dosáhnout konkrétního cíle nebo místa.

kvůli čemu

Kvůli čemu je výraz, který se používá pro označení jedné nebo více záměrných činností, činů nebo událostí.

divit se <čemu>

Divit se: překvapením a úžasem reagovat na něco neočekávaného/neobvyklého.

podrobit se

Přijmout nebo přizpůsobit se něčemu, čemu se nelze vyhnout nebo čeho se nelze zbavit.

zmocňovat <koho k čemu>

Zmocňovat se vyjadřuje k pověření někoho konat určité úkony a jednání, čímž dochází k delegování právních úkonů.

dodat <co k čemu>

Dodat znamená přinést požadované nebo očekávané zboží nebo služby.

přivyknout <čemu>

Přivyknout <čemu> znamená zvyknout si na něco, adaptovat se na nové podmínky.

ponoukat <koho k čemu>

Vybízet k úkonu, motivovat.

podrobit

Podrobit se znamená podřídit se něčemu, přizpůsobit se něčemu, zákonům, příkazům nebo názoru.

vystavit <co čemu>

Uveřejnit informaci, prodávanou věc nebo umělecké dílo, aby bylo viditelné a přístupné ostatním.

přestat (bolest)

Ukončit nebo zastavit bolest; udělat konec bolestivým pocitům.

zabránit <čemu>

Zabránit znamená předejít či vyhnout se čemu.

nutit <koho k čemu>

Nutit znamená donutit, násilím nebo nátlakem přimět k činu.

nutit <k čemu>

Nutit: přimět k něčemu násilím, bez souhlasu.

navést <koho k čemu>

Navést znamená pomoci někomu směřovat k určitému cíli.

hodit se <k čemu>

Hodit se znamená vyhovovat dané situaci nebo dané osobě.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, obejít, izolovat se, vyvarovat se.

přizpůsobený <čemu>

Přizpůsobený: upravený pro určitou situaci, aby odpovídal potřebám nebo okolnostem.

schylovat se <k čemu>

Schylovat se znamená přibližovat se k něčemu, zmírňovat se, ubírat se směrem k něčemu.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená vyzývat někoho něco udělat, například změnit postoj nebo vykonat nějakou činnost.

chystat se <k čemu>

Připravit se na něco; být připraveni akci či události provést.

vzpírat se <čemu>

Vzpírat se znamená odporovat a nesouhlasit s čímsi, vyvíjet odpor a postavit se proti.

odhodlat se <k čemu>

Udělat odvážný krok a rozhodnout se vyřešit danou situaci.