Facebook

Podstoupit <co> - synonyma

Celkem nalezeno 14 synonym ke slovu podstoupit <co>.

Význam: Podstoupit znamená snášet něčí/něčeho zásah, účinky či postih, obvykle s odvahou a hrdinstvím.

prochodit (les)

Prochodit les znamená projít ho od jednoho konce k druhému.

zchodit

Zchodit se v obecném smyslu označuje odchod někoho z místa. Slovo se také používá pro označení ukončení vztahu mezi dvěma lidmi.

procestovat

Procestovat znamená absolvovat cestu, obvykle s úmyslem získat zkušenosti a poznat nové místa.

přejít kolem (dveří)

Přejít kolem dveří znamená projít okolo nich bez jejich otevírání.

minout

Minout znamená projít kolem něčeho nebo někoho, aniž by se dotklo nebo zasáhlo. Také to může znamenat přehlédnout, přejít nebo ignorovat.

prožít <co>

Prožít znamená zažít zážitek, zažít něco intenzivního, zažít ho plně a do hloubky.

zúčastnit se (kursu)

Zúčastnit se znamená účastnit se, být součástí, účastnit se něčeho, co se týká kurzu.

prohlédnout (knihu)

Prohlédnout (knihu) znamená projít ji stránku po stránce, aby se pochopila její obsahová náplň.

probrat

Probrat znamená zkoumat pozorně a podrobně, diskutovat a zhodnotit nějaké informace.

obstát <v čem>

Obstát: Úspěšně překonat náročné situace a těžkosti, zvládnout náročnou zkoušku nebo situaci.

uspět (ve škole)

Uspět ve škole znamená dosáhnout výsledků, které odpovídají očekáváním a požadavkům.

uplynout (lhůta)

Uplynout znamená dokončit se nebo dojít ke konci; dostat se do situace, kdy časový limit je dosažen.

vyčerpat se (čas)

Vyčerpat se znamená být fyzicky nebo psychicky vyčerpaný a vyčerpaný do té míry, že je těžké dělat cokoliv.

ujít (trestu)

Ujít trestu znamená překonat nebo uniknout trestu, který byl označen.

Podobná synonyma

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

lhůta

Lhůta je časový úsek určený pro zajištění nějakého úkonu.

motat se kolem

Motat se kolem: používat zbytečnou energii na nepřímočaré a zdlouhavé činnosti místo přímého a efektivního řešení.

prohlédnout (spis)

Prohlédnout spis znamená pečlivě ho zkontrolovat, aby se zjistily případné nesrovnalosti.

vyčerpat se

Vyčerpat se znamená vyčerpat své síly nebo energii, být úplně vyčerpaný, vyčerpaný a bez naděje.

vyčerpat

Vyčerpat znamená vyčerpat všechny zdroje, síly nebo energii.

nechat si ujít

Nechat si ujít znamená promeškat nebo zmeškat něco, co bylo možné využít nebo prožít.

kolem

Kolem znamená okolo, v okolí nebo v blízkosti.

ujít

Ujít znamená projít určitou vzdálenost, obvykle bez zastavení.

prožít

Dožít, prožít situaci, událost či pocity s plnou vášní a intenzitou.

zúčastnit se

Učastnit se: účastnit se činnosti, akce nebo události; být součástí, podílet se.

projít (lhůta)

Projít znamená dokončit něco, nebo plnit nějakou povinnost během určité doby, lhůta.

uplynout

Uplynout je proces, který znamená, že čas ubíhá. Může to být v krátkém časovém rozmezí nebo trvat delší dobu.

uplynout (rok)

Uplynout znamená projít časem a skončit, například rok uplynul, znamená to, že minulý rok je už pryč.

přejít (hranice)

Přejít znamená překročit hranice, mezi dvěma místy, situacemi nebo stavy.

prohlédnout

Podívat se na něco pozorně, prozkoumat to.

finančně se vyčerpat

Finančně se vyčerpat znamená spotřebovat veškeré finanční prostředky.

probrat se

Probrat se znamená podrobně prozkoumat a zhodnotit něco, diskutovat o něm, analyzovat jeho klady a zápory.

probrat se <čím>

Probrat se čím znamená důkladně prozkoumat, vyhodnotit nebo zkoumat určitou věc.

vyčerpat se (citově n. sexuálně)

Vyčerpat se znamená být úplně vyčerpaný, fyzicky i psychicky vyčerpaný, ať už z nějaké citové situace nebo po sexuálním vyčerpání.

přejít

Přejít znamená přestoupit z jednoho stavu nebo místa na jiné, fyzicky nebo symbolicky.

proplout (kolem)

Proplout kolem znamená přeplouvat objekt (např. loď) blízko u něj, ale bez jeho dotyku.

proběhnout <kolem čeho>

Proběhnout je spojení, které znamená projít rychle kolem něčeho.

minout (mládí)

Minout znamená prožít období mládí, jít dál a stát se dospělým.