Facebook

Podstoupit (výcvik) - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu podstoupit (výcvik).

Význam: Podstoupit znamená absolvovat, splnit, nastoupit nebo projít náročným procesem, obvykle tréninku, nácviku nebo instruktáže.

podřídit se

Podřídit se znamená přijmout a respektovat vůli jiných osob nebo autority a přizpůsobit se jim.

podvolit se

Podvolit se znamená přijmout ovládání nebo vliv jiné osoby nebo situace.

poddat se

Poddat se znamená podrobit se příkazům, pravidlům nebo autoritě; akceptovat je a dodržovat je.

pokořit se

Pokořit se znamená přijmout, že něco nemůžeme ovlivnit, anebo přijmout pravdu o sobě samém.

prodělat

Prodělat je vystihující výraz pro ztrátu či škodu, kterou člověk utrpí.

absolvovat

Dokončit, zúčastnit se, splnit požadavky, projít a absolvovat.

Podobná synonyma

absolvovat (školu)

Absolvovat znamená úspěšně dokončit nebo projít školou, studijní program nebo jinou instituci.

pokořit

Pokořit znamená vyhrát nad něčím silným nebo obtížným, jako je strach, překážka nebo fyzická síla.

podřídit si

Podřídit si znamená udělat si pořádek a zařadit se do určitých pravidel nebo očekávaných norem.

poddat se <čemu>

Poddat se znamená odevzdat se vlivu čehosi nebo někomu a podřídit se jeho vůli.

pokořit <koho>

Pokořit znamená porazit, zdolat nebo se zbavit něčí dominance nad druhým.

absolvovat (kurs)

Absolvovat znamená dokončit či úspěšně absolvovat kurz.

prodělat <na čem>

Prodělat znamená prohrát peníze, čas nebo energii na něčem.