Facebook

Vyzkoušet <co> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vyzkoušet <co>.

Význam: Zkoušet, otestovat, prověřit, zkusit; získat informace o funkčnosti, vlastnostech či účelu věci.

pokusit se <o co>

Pokusit se znamená snažit se dosáhnout něčeho, čemu se obvykle říká cíl nebo výsledek.

přezkoušet

Provést detailní kontrolu nebo prozkoumání.

prožít <co>

Prožít znamená zažít a dožít nějakou životní situaci, zážitek, událost nebo období.

procítit

Procítit je vnímat, prožít nebo zakusit něco intenzivně a s emocemi.

zažít

Prožít, zkušeností, dojmy, bezprostředně, osobně.

zakusit

Zakusit znamená zažít, prožít, ochutnat něco nového nebo neobvyklého.

vytrpět

Vytrpět znamená snášet bolest, útrapy, utrpení nebo těžkosti; trpělivě se s nimi vyrovnat, zvládnout je.

poznat

Poznat znamená objevit, prozkoumat, získat znalosti o něčem nebo někom.

Podobná synonyma

vytrpět <co>

Vytrpět: trpělivě snášet těžkosti, utrpení nebo námahu.

prožít

Dožít, prožít situaci, událost či pocity s plnou vášní a intenzitou.

zakusit (mnoho)

Zakusit: dožít se, prožít/zažít co nejvíce životních okamžiků a zkušeností.

prožít (dovolenou)

Prožít dovolenou znamená aktivně si užít volného času a zažít něco nového.

poznat (pravdu)

Poznat znamená objevit, odhalit, získat informace o čemž se člověk předtím nevěděl nebo si nemyslel. Nejčastěji se užívá ve významu "poznat pravdu".

poznat pravý stav

Poznat pravý stav znamená zjistit skutečnou pravdu o situaci, kterou se zabýváte.

poznat po čichu

Poznat co přesně je za zápach, ať už dobrý či špatný, bez použití konkrétních slov.

poznat <co>

Poznat znamená prozkoumat nebo objevit něco nového; získat informace o čemž jste se předtím nemuseli.

poznat <koho n. co>

Poznat znamená dozvědět se informace o něčem nebo někom, získat znalosti vyplývající z vlastní zkušenosti.

zažít <co>

Prožít, zažít; poznat nebo trávit čas s něčím, poznat ho osobně.

vytrpět (trest)

Vytrpět trest znamená podstoupit trest nebo utrpení.

prožít <co> plně

Maximální prožití: dosáhnout naplnění, plného vyjádření a prožívání toho, co nás obklopuje.

poznat citem

Poznat citem znamená intuitivně rozpoznat pravdu nebo skutečnosti bez logického uvažování.

poznat čichem

Poznat čichem znamená vycítit či odhadnout něco intuitivně pouze pomocí čichu.

pokusit se

Pokusit se znamená zkusit něco udělat prostřednictvím námahy, úsilí a snahy, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

prožít <čeho> (hodně)

Prožít <čeho> (hodně) znamená zažít to <čeho> intenzivně a naplno.

přezkoušet (doklady)

Přezkoušet znamená prověřit nebo ověřit správnost a platnost dokladů.

prožít (válku)

Prožít válku znamená zažít období strachu, chaosu, útrap a utrpení.