Facebook

Zaujmout - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu zaujmout.

Význam: Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

uhasit

Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

uchvátit

Uchvátit znamená silně zaujmout, okouzlit nebo fascinovat.

nadchnout

Zaujmout, ohromit; dojmout, obdivovat, okouzlit; vzrušit, vzbudit zájem.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

upoutat (pozornost)

Přitáhnout pozornost, zaujmout.

vzbudit

Vzbudit znamená probudit někoho nebo něco, vyvolat zájem nebo zvýšit pozornost o něco.

zabrat (prostor)

Zabrat znamená zaujmout místo nebo prostor, získat nad ním nadvládu nebo kontrolu.

obsadit

Obsadit znamená zaplnit nebo vyplnit nějakou pozici nebo úřad.

okupovat

Okupovat znamená obsadit, vybudovat vojenskou přítomnost a vyřídit nad danou oblastí politickou kontrolu.

vyplnit

Vyplnit znamená naplnit něco do kompletnosti, například formulář, dotazník nebo prázdný prostor.

obsáhnout <co>

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo součásti něčeho.

zahrnout

Zahrnout: zahrnuje v sobě, začlenit, zahrnout dovnitř, zahrnovat.

pojmout

Pojmout znamená chápat, chápat smysl, přijmout a porozumět něčemu.

Podobná synonyma

připoutat pozornost

Uchvátit pozornost, získat pozornost nebo upoutat pozornost.

zapálit (svíčku)

Zapálit znamená zapnout plamen nebo oheň, jako například zapálení svíčky.

volný prostor

Volný prostor je místo, kde je možné si užívat svobodu a svobodnou myšlenku. Je to prostor, kde se můžete cítit svobodní a bez obav z omezení.

vzbudit se

Vzbudit se znamená probudit se ze spánku a znovu začít vnímat své okolí.

rozptylovat (pozornost)

Rozptylovat znamená rozdělit pozornost na více směrů, aby se nezaměřovala na jedinou věc.

vzbudit (hlad)

Vzbudit hlad znamená vyvolat zájem o jídlo nebo chuť k jídlu.

přitahovat (pozornost)

Přitahovat je vyvolávat zájem a pozornost druhých.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

upoutat (zájem)

Přitáhnout a získat pozornost.

vzplanout (oheň)

Vzplanout je rychlé a intenzivní rozhoření oheň, které produkuje vysokou teplotu a světlo.

odvést (pozornost)

Odvést znamená odvádět pozornost od něčeho.

zhasnout (oheň)

Uhasit, zastavit hoření, zničit oheň.

zabrat (sukni)

Zabrat sukni znamená vzít si ji do vlastnictví nebo ji použít pro vlastní potřeby.

pozornost

Pozornost je schopnost vnímat detailně a soustředěně, být obezřetný a dobře se zaměřit.

vyplnit <co čím>

Vyplnit: dokončit něco naplněním, doplněním potřebných údajů nebo dat.

pojmout <co jak>

Pojmout znamená chápat, rozumět nebo přijmout něco.

zahrnout (do počtu)

Zahrnout znamená zahrát do počtu, včetně určitého počtu požadavků, osob nebo věcí ve skupině.

obsadit <co>

Obsadit znamená zabrat danou pozici či místo.

zapálit (oheň)

Zapálit oheň: spustit hoření paliva, jako je dřevo, uhlí nebo benzín.

zabrat

Zabrat znamená získat nadvládu nad něčím, co není naše, získat kontrolu nad něčím.

hasit (oheň)

Hasit znamená uhasit, zastavit šíření oheň prostřednictvím použití vody nebo jiných prostředků.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.

zahrnout (péčí)

Zahrnout zahrnuje všechny činnosti, které se týkají péče o něco nebo někoho.

uhasit (žízeň)

Uhasit znamená přestat trápit žízeň, například pít vodu nebo jinou tekutinu.

dát zabrat <komu>

Dát zabrat znamená vyžadovat od někoho intenzivní fyzickou a/nebo psychickou práci.