Facebook

Zaujmout - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu zaujmout.

Význam: Zaujmout znamená přitáhnout pozornost, upoutat pozornost a získat zájem.

rozžehnout (oheň)

Rozžehnout oheň znamená zapálit ho a udržovat ho, dokud nedosáhne požadované intenzity.

roznítit

Roznítit znamená zapálení svíčky, oheň, ohně, případně i jiného zdroje světla či tepla.

zapálit

Zapálit znamená způsobit rozsvícení nebo vznícení čehokoliv, obvykle ohně.

uhasit

Uhasit znamená přerušit hoření nebo zmírnit intenzitu plamene.

uchvátit

Uchvátit znamená silně zaujmout, okouzlit nebo fascinovat.

nadchnout

Zaujmout, ohromit; dojmout, obdivovat, okouzlit; vzrušit, vzbudit zájem.

rozohnit

Rozohnit znamená vyvolat zlost, rozrušit či rozčílit.

upoutat (pozornost)

Přitáhnout pozornost, zaujmout.

vzbudit

Vzbudit znamená probudit někoho nebo něco, vyvolat zájem nebo zvýšit pozornost o něco.

zabrat (prostor)

Zabrat znamená zaujmout místo nebo prostor, získat nad ním nadvládu nebo kontrolu.

obsadit

Obsadit znamená zaplnit nebo vyplnit nějakou pozici nebo úřad.

okupovat

Okupovat znamená obsadit, vybudovat vojenskou přítomnost a vyřídit nad danou oblastí politickou kontrolu.

vyplnit

Vyplnit znamená naplnit něco do kompletnosti, například formulář, dotazník nebo prázdný prostor.

obsáhnout <co>

Obsáhnout znamená zahrnout všechny aspekty nebo součásti něčeho.

zahrnout

Zahrnout: zahrnuje v sobě, začlenit, zahrnout dovnitř, zahrnovat.

pojmout

Pojmout znamená chápat, chápat smysl, přijmout a porozumět něčemu.

Podobná synonyma

upoutat

Upoutat znamená přitáhnout pozornost, získat si přízeň, získat si příznivce.

pozornost

Pozornost je věnování plné pozornosti, koncentrace a vnímání všech podrobností a aspektů.

zapálit (cigaretu)

Zapálit: zapnout cigaretu, rozdmýchat ji a přiložit ji k zdroji tepla, aby se začala hořet.

udusit (oheň)

Udusit oheň znamená rychle zastavit hoření, přikrýt ho a zamezit mu přístup k kyslíku.

rozdělat (oheň)

Rozdělat oheň znamená rozvířit hořící uhlíky, aby bylo možné přidávat dříví a získat silnější a trvalejší plamen.

obsadit <co>

Obsadit znamená zabrat danou pozici či místo.

upoutat (loď)

Upoutat znamená přivázat loď k pevnému bodu, aby se zabránilo jejímu pohybu.

zapalovat (oheň)

Zapalovat znamená zapálit oheň, či vzniknoutí ho pomocí jiného zdroje.

pojmout do sebe

Pojmout do sebe znamená porozumět všem souvislostem a součástem týkající se daného tématu a vytvářet celek.

rozžehnout <co>

Rozžehnout znamená rozpálit či naředit, aby bylo možné použít k ohřevu, svícení nebo jiným účelům.

vzplanout (oheň)

Vzplanout je rychlé a intenzivní rozhoření oheň, které produkuje vysokou teplotu a světlo.

oheň

Ohňem se rozumí přirozený jev, kdy dochází k rychlé oxidaci látek spolu s vytvářením tepla a světla.

vyplnit se

Vyplnit se znamená dokončit činnost nebo úkol až do konce, dosáhnout plného výsledku.

chrlit (oheň)

Chrlit oheň znamená obrovský oheň, který vyzařuje plameny do všech směrů.

roznítit (cit)

Roznítit znamená vyvolat silnou emoci nebo vášnivou reakci.

nadchnout se

Nadchnout se znamená projevit nadšení, silnou chuť a odhodlání pro něco cítit.

upoutávat (pozornost mužů)

Upoutávat znamená způsobovat, že si něco všimneme nebo něčemu věnujeme pozornost. V oblasti mužů se to často týká používání atraktivního vzhledu, chování nebo vystupování.

obsáhnout (pohledem)

Obsáhnout znamená prohlédnout, prozkoumat, pochopit a zahrnout celou danou problematiku.

prostor

Prostor je místo či objem, ve kterém se nachází věci, lidé nebo jiné bytosti.

vyplnit (místo)

Vyplnit znamená doplnit potřebné informace do prázdného prostoru.

zabrat se <do čeho>

Zabrat se: začít intenzivně a s plnou energií pracovat na něčem.

obsáhnout

Obsáhnout znamená prozkoumat, projít, zahrnout, pokrýt, zahrnout veškeré aspekty čeho nebo koho.

vyplnit (maltou)

Vyplnit je znamenat doplnit nebo doplnit něco, například formulář, dotazník nebo něco jiného.

vyplnit <co čím>

Vyplnit: dokončit něco naplněním, doplněním potřebných údajů nebo dat.